Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1970

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Jannar

1

Il-Belġju jassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

Marzu

4

Il-Kummissjoni tissottometti memorandum lill-Kunsill dwar il-preparazzjoni ta' pjan għall-istabbiliment tal-unjoni ekonomika u monetarja.

6

Il-Kunsill jassenja kumitat ta' esperti presedut minn Pierre Werner, biex jagħmel proposti sabiex tinkiseb l-unjoni ekonomika u monetarja u jassenja t-tieni kumitat ta' esperti, presedut minn Etienne Davignon, biex joħroġ proposti għall-kooperazzjoni politika.

10

Is-Sur Mario Scelba jerġa' jiġi elett President tal-Parlament Ewropew.

April

22

Iffirmar tat-Trattat tal-Lussemburgu. Il-Kunsill jiddeċiedi l-introduzzjoni gradwali ta' sistema ta' riżorsi proprji li biha l-Komunità tirċievi d-dazji doganali kollha fuq il-prodotti impurtati minn pajjiżi li mhumiex membri, id-dħul kollu fuq l-importazzjonijiet agrikoli u r-riżorsi jiġi mit-taxxa fuq il-valur miżjud. Huma jiddeċiedu wkoll li jestendu l-poteri baġitarji tal-Parlament Ewropew.

Mejju

13

Seduta kommemorattiva sabiex timmarka l-għoxrin anniversarju tad-dikjarazzjoni ta' Schuman.

Ġunju

30

Jiftħu ġewwa l-Lussemburgu n-negozjati ma' erba' Stati Membri prospettivi (id-Danimarka, l-Irlanda, in-Norveġja u r-Renju Unit).

Lulju

1

Il-Ġermanja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

2

Tidħol fil-kariga l-Kummissjoni l-ġdida, preseduta minn Franco Maria Malfatti.

Ottubru

8

Il-Kunsill joħroġ rapport finali dwar l-istabbiliment tal-unjoni ekonomika u monetarja.

26

Il-Kunsill jilħaq ftehim dwar il-prinċipji u l-proċeduri għall-implimentazzjoni tal-pjan Komunitarju fil-qasam tal-politika reġjonali.

27

L-Istati Membri japprovaw ir-rapport Davignon dwar il-kooperazzjoni politika. L-għan huwa li l-Ewropa titkellem b'vuċi waħda dwar il-problemi internazzjonali prinċipali kollha.

Novembru

26

Il-Kunsill jiddeċiedi li jirriforma l-Fond Soċjali Ewropew (FSE) bil-għan li jipprovdi lill-Komunità strument xieraq sabiex tassigura korrelazzjoni bejn il-politika soċjali u l-politiki komuni l-oħra.

Diċembru

17

Sentenza Internationale Handelsgesellschaft. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tikkjarifika l-idea tad-drittijiet fundamentali fil-liġi Komunitarja. Hija tiddikjara li l-protezzjoni ta' dawk id-drittijiet, għalkemm ispirata mit-tradizzjonijiet kostituzzjonali komuni għall-Istati Membri, trid tiġi garantita fil-qafas tal-istruttura u l-għanijiet tal-Komunità.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ara wkoll
Back to top