Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1970

Eiropas Savienības vēsture - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Janvāris

1

Beļģija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Marts

4

Komisija iesniedz Padomei memorandu par ekonomikas un monetārās savienības izveides plāna sagatavošanu.

6

Padome uzdod Pjēra Vernera vadītajai ekspertu komitejai sagatavot priekšlikumus, kā izveidot ekonomikas un monetāro savienību, bet citai ekspertu komitejai, ko vada Etjēns Daviņons, uzdod sniegt priekšlikumus attiecībā uz politisko sadarbību.

10

Mario Skelbu atkārtoti ievēl par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

Aprīlis

22

Tiek parakstīts Luksemburgas līgums. Padome nolemj pakāpeniski ieviest pašu resursu sistēmu, saskaņā ar kuru Kopiena saņems visas muitas nodevas par visiem produktiem, kurus importē no ārpuskopienas valstīm, visas nodevas par lauksaimniecības produktu importu un resursus no pievienotās vērtības nodokļa. Tā nolemj arī paplašināt Eiropas Parlamenta budžeta pilnvaras.

Maijs

13

Notiek piemiņas pasākums, lai atzīmētu Šūmana deklarācijas 20. gadadienu.

Jūnijs

30

Luksemburgā sāk sarunas ar četrām topošajām dalībvalstīm (Apvienoto Karalisti, Dāniju, Īriju un Norvēģiju).

Jūlijs

1

Vācija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

2

Darbu sāk jaunā Komisija, kuras priekšsēdētājs ir Franko Marija Malfati.

Oktobris

8

Padome sniedz galīgo ziņojumu par ekonomikas un monetārās savienības izveidi.

26

Padome vienojas par principiem un procedūrām, kā īstenot Kopienas rīcību reģionu politikas jomā.

27

Dalībvalstis apstiprina Daviņona ziņojumu par politisko sadarbību. Tā mērķis ir Eiropā panākt vienotu nostāju attiecībā uz visām svarīgākajām starptautiska mēroga problēmām.

Novembris

26

Padome nolemj reformēt Eiropas Sociālo fondu (ESF), lai Kopienai būtu piemērots instruments savstarpējās saistības nodrošināšanai starp sociālo politiku un citām kopējās politikas jomām.

Decembris

17

Spriedums lietā “Internationale Handelsgesellschaft”. Eiropas Kopienu Tiesa skaidro ideju Kopienas tiesību aktos nostiprināt pamattiesības. Tā paziņo, ka šo tiesību aizsardzība, kaut arī pamatojoties uz dalībvalstu kopīgajām konstitucionālajām tradīcijām, ir jānodrošina saskaņā ar Kopienas struktūru un mērķiem.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Skatīt arī
Back to top