Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1970 m.

Europos Sąjungos istorija - 1970 m.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Sausis

1 d.

Belgija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Kovas

4 d.

Komisija Tarybai pateikė memorandumą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo plano parengimo.

6 d.

Taryba pavedė Pierre'o Wernerio pirmininkaujamam ekspertų komitetui pateikti pasiūlymus dėl ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo, o antram ekspertų komitetui, kuriam pirmininkavo Etienne'as Davignonas, – pateikti politinio bendradarbiavimo pasiūlymus.

10 d.

Mario Scelba perrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Balandis

22 d.

Pasirašyta Liuksemburgo sutartis. Taryba nusprendė palaipsniui įdiegti nuosavųjų išteklių sistemą, pagal kurią Bendrija gaus pajamas iš visų muitų, taikomų iš jai nepriklausančių šalių įvežamiems produktams, iš visų rinkliavų, kuriomis apmokestinami importuojami žemės ūkio produktai, ir lėšas iš pridėtinės vertės mokesčio. Ji taip pat nusprendė Europos Parlamentui suteikti daugiau biudžeto valdymo galių.

Gegužė

13 d.

Paminėtos dvidešimtosios Šumano deklaracijos metinės.

Birželis

30 d.

Liuksemburge pradėtos derybos su keturiomis galimomis valstybėmis narėmis (Airija, Danija, Jungtine Karalyste ir Norvegija).

Liepa

1 d.

Vokietija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

2 d.

Darbą pradėjo naujos sudėties Europos Komisija, kurios pirmininkas – Franco Maria Malfatti.

Spalis

8 d.

Taryba pateikė galutinę ataskaitą dėl ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimo.

26

Taryba sutarė dėl Bendrijos veiksmų regioninės politikos srityje vykdymo principų ir procedūrų.

27 d.

Valstybės narės pritarė Étienne'o Davignono politinio bendradarbiavimo ataskaitai. Tikslas – pasiekti, kad Europos pozicija būtų bendra sprendžiant visas pagrindines tarptautines problemas.

Lapkritis

26 d.

Taryba nusprendė reformuoti Europos socialinį fondą (ESF), kad Bendrija turėtų tinkamą priemonę socialinės politikos ir kitų bendrų politikos sričių sąsajai užtikrinti.

Gruodis

17 d.

Sprendimas „Internationale Handelsgesellschaft“ byloje. Europos Teisingumo Teismas išaiškino pagrindinių teisių sampratą Bendrijos teisėje. Jis pareiškė, kad, nors šių teisių pagrindas – bendros valstybių narių konstitucinės tradicijos, jų apsauga turi būti užtikrinta Bendrijos struktūroje ir nustatant jos tikslus.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Papildoma informacija: 
Back to top