Európai Unió

Az Európai Unió története - 1971

Az Európai Unió története - 1971


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Január

1

Franciaország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét. Hatályba lép az Arushai Megállapodás és a második Yaoundéi Egyezmény.

11-13

Az EGT és az Afrikai Társult Államok és Madagaszkár (AASM) parlamentáris konferenciájának éves ülése Yaoundéban (Kamerun).

Február

12

Az Európai Parlament állásfoglalást fogad el a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságával kapcsolatos tanácsi irányelvek végrehajtásáról szóló bizottsági helyzetjelentésről. Az állásfoglalás szerint a tagállamoknak végre kell hajtaniuk az irányelveket és a Bizottságnak felügyelnie kell, hogy alkalmazásuk megfelelően történik.

Március

22

A gazdaságpolitikák koordinációjának megerősítése érdekében a Tanács elfogadja a Werner-tervet. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk költségvetési politikájuk összehangolása és a nemzeti valuták árfolyam-ingadozásainak csökkentése érdekében.

31

Ítélet a közúti fuvarozásról szóló európai (AETR-) megállapodás ügyében. Az Európai Bíróság alapelveket dolgoz ki a közösségi és a tagállami hatáskörök elhatárolásáról. Világossá teszi, hogy a közös szabályok bevezetése után kizárólag a Közösség vállalhatja el és teljesítheti a nem EK-tagállamokkal szemben a teljes közösségi jogrendet illetően vállalt kötelezettségeket.

Május

12

A közös mezőgazdasági piac egységének fenntartása érdekében a Tanács bevezeti a pénzügyi kompenzációs összegek rendszerét a mezőgazdasági termékek tagállamok közötti kereskedelmére vonatkozóan.

25

Ítélet a Defrenne-ügyben. Az Európai Bíróság szerint a törvény által szabályozott szociális biztonsági rendszerek keretében folyósított öregségi nyugdíj nem számít a munkáltatótól a munkavállalónak a foglalkoztatás okán közvetve nyújtott juttatásnak.

Június

3

A Közösség országainak külügyminiszterei első ízben találkoznak Luxembourgban. A találkozón aláírt két jegyzőkönyv – tagállami megerősítés után – új hatáskörökkel ruházza fel a Bíróságot.

7

Az Európai Parlament állásfoglalást fogad el a versenyszabályokról és a közösségi vállalkozások közös piaci és világgazdasági helyzetéről. Az állásfoglalásban felszólítja a Bizottságot, hogy évente különleges jelentést nyújtson be a Parlamentnek a versenypolitika alakulásáról.

30

Az Európai Közösségekhez csatlakozni kívánó országok (azaz Dánia, Írország, Norvégia és az Egyesült Királyság) mindegyike előterjeszti tárgyalási álláspontját.

Július

1

Olaszország átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

Szeptember

21-28

15. általános atomenergia-konferencia, Bécs (Ausztria). A Tanács megbízza a Bizottságot, hogy kezdeményezzen biztosítéki megállapodás megkötésére irányuló tárgyalásokat a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel.

November

16-26

Az Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezményt (GATT) aláíró országok 27. ülése.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top