an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1970

Stair an Aontais Eorpaigh - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Eanáir

1

Téann an Bheilg i gceann uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Márta

4

Cuireann an Coimisiún meabhrán faoi bhráid na Comhairle maidir le plean a ullmhú chun aontas eacnamaíochta agus airgeadaíochta a bhunú.

6

Sannann an Chomhairle coiste saineolaithe a bhfuil Pierre Werner i gceannas air, chun tograí a dhéanamh chun aontas eacnamaíochta agus airgeadaíochta a bhaint amach agus sannann sé coiste saineolaithe eile, a bhfuil Etienne Davignon i gceannas air, chun tograí le haghaidh comhair pholaitiúil a eisiúint.

10

Atoghtar an tUasal Mario Scelba ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Aibreán

22

Sínítear Conradh Lucsamburg. Cinneann an Chomhairle córas acmhainní dílse a thabhairt isteach de réir a chéile faoina bhfaighidh an Comhphobal dleacht custaim ar gach táirge a allmhairítear ó thíortha nach balltíortha iad, gach tobhach ar allmhairí talmhaíochta agus acmhainní a chineann ó cháin bhreisluacha. Cinneann sí freisin cumhachtaí buiséadacha Pharlaimint na hEorpa a shíneadh.

Bealtaine

13

Reáchtáiltear cóiriú cuimhneacháin chun comóradh 20 bliain ó dhearbhú Schuman a cheiliúradh.

Meitheamh

30

Osclaítear idirbheartaíochtaí le ceithre Bhallstát féideartha (an Danmhairg, Éire, an Iorua agus an Ríocht Aontaithe) i Lucsamburg.

Iúil

1

Téann an Ghearmáin i gceann uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

2

Téann an Coimisiún nua i mbun a chuid dualgas agus Franco Malfatti mar uachtarán air.

Deireadh Fómhair

8

Eisíonn an Chomhairle a tuarascáil dheireanach faoi bhunú aontais eacnamaíochta agus airgeadaíochta.

26

Tagann an Chomhairle ar chomhaontú maidir leis na prionsabail agus na nósanna imeachta chun gníomh an Chomhphobail a chur i bhfeidhm i réimse an bheartais réigiúnaigh.

27

Faomhann na Ballstáit tuarascáil Davignon faoi chomhar polaitiúil. Is é an cuspóir ná go mbeadh an Eoraip d’aon ghuth maidir le mórfhadhbanna idirnáisiúnta.

Samhain

26

Cinneann an Chomhairle Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) a leasú d’fhonn ionstraim inbhuanaithe a sholáthar chun comhghaol idir beartas sóisialta agus na comhbheartais eile a chinntiú.

Nollaig

17

Rialú Internationale Handelsgesellschaft. Déanann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach coincheap na gceart bunúsach i ndlí an Chomhphobail a shoiléiriú. Dearbhaíonn sí nach mór cosaint na gceart sin, cé go bhfuil sí spreagtha ag na traidisiúin bhunreachtúla a roinneann na Ballstáit, a bhaint amach laistigh de chreat struchtúr agus chuspóirí an Chomhphobail.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Féach freisin
Back to top