Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1970

Euroopan unionin historia - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Tammikuu

1.

Belgiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Maaliskuu

4.

Komissio esittää neuvostolle muistion talous- ja rahaliiton perustamisesta laadittavan suunnitelman valmistelemisesta.

6.

Neuvosto asettaa Pierre Wernerin johtaman asiantuntijakomitean laatimaan ehdotuksia talous- ja rahaliiton toteuttamisesta ja Etienne Davignonin johtaman asiantuntijakomitean laatimaan ehdotuksia poliittisesta yhteistyöstä. 

10.

Mario Scelba valitaan uudelleen Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Huhtikuu

22.

Luxemburgin sopimus allekirjoitetaan. Neuvosto päättää ottaa vähitellen käyttöön omien varojen järjestelmän, jonka mukaan yhteisö saa tullit yhteisön ulkopuolisista maista tuoduista tuotteista, maatalouden tuontitullit ja arvonlisäverotuksesta johtuvat tulot. Neuvosto päättää myös laajentaa Euroopan parlamentin budjettivaltaa. 

Toukokuu

13.

Schumanin julistuksen 20-vuotispäivän kunniaksi järjestetään juhlatilaisuus.

Kesäkuu

30.

Neuvottelut neljän mahdollisen jäsenvaltion (Tanska, Irlanti, Norja ja Yhdistynyt kuningaskunta) kanssa aloitetaan Luxemburgissa. 

Heinäkuu

1.

Saksasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.  

2.

Uusi komissio astuu virkaan puheenjohtajanaan Franco Maria Malfatti.

Lokakuu

8.

Neuvosto antaa lopullisen kertomuksen talous- ja rahaliiton perustamista käsittelevästä komission muistiosta.

26.

Neuvosto sopii periaatteista ja menettelytavoista yhteisön aluepolitiikan alalla harjoittamaa toimintaa varten.

27.

Jäsenvaltiot hyväksyvät Davignonin raportin poliittisesta yhteistyöstä. Tavoitteena on saada Eurooppa ottamaan yhteisesti kantaa kaikkiin tärkeisiin kansainvälisiin ongelmiin. 

Marraskuu

26.

Neuvosto päättää uudistaa Euroopan sosiaalirahastoa (ESR) tarjotakseen sopivan välineen, jolla yhteisö voi varmistaa sosiaalipolitiikan ja muiden alojen yhteisen politiikan yhtenäisyyden. 

Joulukuu

17.

Asiassa Internationale Handelsgesellschaft annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin selventää perusoikeuksien käsitettä yhteisön lainsäädännön kannalta. Se toteaa, että vaikka kyseisten oikeuksien perustana ovat jäsenvaltioiden yhteiset valtiosääntöperinteet, niiden suojaaminen on taattava yhteisön organisaatiossa ja tavoitteissa.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Ks. myös: 
Back to top