Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1970

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Ιανουάριος

1

Το Βέλγιο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μάρτιος

4

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο υπόμνημα σχετικά με την κατάρτιση σχεδίου για τη δημιουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

6

Το Συμβούλιο διορίζει επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με πρόεδρο τον Pierre Werner, για να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης και αναθέτει σε δεύτερη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, με πρόεδρο τον Etienne Davignon, να υποβάλει προτάσεις για την πολιτική συνεργασία.

10

Ο κ. Mario Scelba επανεκλέγεται πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απρίλιος

22

Υπογράφεται η Συνθήκη του Λουξεμβούργου. Το Συμβούλιο αποφασίζει τη σταδιακή εφαρμογή συστήματος ιδίων πόρων της Κοινότητας, βάσει του οποίου θα εισπράττει όλους τους δασμούς κατά την εισαγωγή προϊόντων από χώρες μη μέλη, όλες τις εισφορές από τις εισαγωγές γεωργικών προϊόντων και τους πόρους από τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Αποφασίζει επίσης να διευρύνει τις δημοσιονομικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μάιος

13

Πραγματοποιείται εορταστική τελετή για την εικοστή επέτειο της διακήρυξης Σουμάν.

Ιούνιος

30

Αρχίζουν στο Λουξεμβούργο διαπραγματεύσεις με τέσσερα υποψήφια κράτη μέλη (Δανία, Ιρλανδία, Νορβηγία και Ηνωμένο Βασίλειο).

Ιούλιος

1

Η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2

Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα Επιτροπή, με πρόεδρο τον Franco Maria Malfatti.

Οκτώβριος

8

Το Συμβούλιο εκδίδει τελική έκθεση επί του υπομνήματος της Επιτροπής για τη δημιουργία οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

26

Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία σχετικά με τις αρχές και τις διαδικασίες που διέπουν την εφαρμογή της κοινοτικής δράσης στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής.

27

Τα κράτη μέλη εγκρίνουν την Έκθεση Davignon για την πολιτική συνεργασία. Στόχος της είναι να εκφράζεται η Ευρώπη με μία μόνο φωνή για τα μεγάλα διεθνή προβλήματα.

Νοέμβριος

26

Το Συμβούλιο αποφασίζει τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), με στόχο να αποκτήσει η Κοινότητα το κατάλληλο μέσο για τον συντονισμό της κοινωνικής πολιτικής με τις άλλες κοινές πολιτικές.

Δεκέμβριος

17

Απόφαση Internationale Handelsgesellschaft. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διασαφηνίζει την έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο κοινοτικό δίκαιο. Διακηρύσσει ότι η προστασία αυτών των δικαιωμάτων, αν και διέπεται από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, πρέπει να διασφαλίζεται στο πλαίσιο της δομής και των στόχων της Κοινότητας.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Back to top