Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1970

Dějiny Evropské unie - 1970


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Belgie.

Březen

4

Komise předkládá Radě memorandum o přípravě plánu na vytvoření hospodářské a měnové unie.

6

Rada pověřuje výbor odborníků za předsednictví Pierra Wernera vypracováním návrhů na vytvoření hospodářské a měnové unie a další výbor, kterému předsedá Etienne Davignon, předložením návrhů v oblasti politické spolupráce.

10

Předsedou Evropského parlamentu je opětovně zvolen Mario Scelba.

Duben

22

Podepsání první rozpočtové smlouvy (tzv. Lucemburské smlouvy). Rada rozhoduje o postupném zavedení systému vlastních zdrojů Společenství. V rámci tohoto systému Společenství získá příjmy ze všech celních poplatků za produkty dovezené z nečlenských zemí, ze všech poplatků za dovoz zemědělských komodit a další příjmy vázané na daň z přidané hodnoty. Je také rozhodnuto o rozšíření rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.

Květen

13

Vzpomínkové oslavy k dvacátému výročí Schumanovy deklarace

Červen

30

V Lucemburku jsou zahájena jednání se čtyřmi budoucími možnými členy (Dánskem, Irskem, Norskem a Spojeným královstvím).

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Německo.

2

Funkce se ujímá nová Komise, jejímž předsedou je Franco Maria Malfatti.

Říjen

8

Rada vydává závěrečnou zprávu o vytvoření hospodářské a měnové unie.

26

V Radě jsou dohodnuty zásady a postupy toho, jak bude Společenství realizovat opatření v oblasti regionální politiky.

27

Členské státy schvalují Davignonovu zprávu o politické spolupráci. Cílem je dosáhnout toho, aby se Evropa vystupovala v hlavních mezinárodních otázkách jednotně.

Listopad

26

Rada rozhoduje o reformě Evropského sociálního fondu (ESF) tak, aby sloužil Společenství jako vhodný nástroj pro zajištění souladu mezi sociální politikou a ostatními společnými politikami.

Prosinec

17

Rozhodnutí ve věci Internationale Handelsgesellschaft. Evropský soudní dvůr objasňuje otázku základních práv v právních předpisech Společenství. Prohlašuje, že ochrana těchto práv musí být zabezpečena v rámci struktury a cílů Společenství přesto, že již vychází z ústavních tradic společných členským státům.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Viz také
Back to top