Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1970 r.

Историята на Европейския съюз - 1970 r.


1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979

Януари

1

Белгия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Март

4

Комисията представя пред Съвета меморандум относно изготвянето на план за създаване на икономически и паричен съюз.

6

Съветът назначава комисия от експерти под председателството на Пиер Вернер за изготвяне на предложения за постигане на икономически и паричен съюз и назначава втора комисия от експерти под председателството на Етиен Давиньон за изготвяне на предложения за политическо сътрудничество.

10

Марио Селба е преизбран за председател на Европейския парламент.

Април

22

Подписан е Договорът от Люксембург. Съветът взема решение за поетапно въвеждане на система за собствени средства, според която Общността ще получава всички мита за продуктите, внесени от държави извън Общността, всички такси за селкостопанските стоки и средствата, получени от данък добавена стойност. Също така е взето решение за разширяване на бюджетните правомощия на Европейския парламент.

Май

13

Провежда се възпоменателно заседание за отбелязване на двадесетата годишнина от Декларацията на Шуман.

Юни

30

В Люксембург започват преговори с четири бъдещи държави-членки (Дания, Ирландия, Норвегия и Обединеното кралство).

Юли

1

Германия поема председателството на Съвета на Европейските общности.

2

Новата Комисия, с председател Франко Мария Малфати, започва работа.

Октомври

8

Съветът публикува окончателен доклад относно създаването на икономически и паричен съюз.

26

Съветът постига споразумение за принципите и процедурите за действия на Общността в областта на регионалната политика.

27

Държавите-членки одобряват доклада „Давиньон“ относно политическото сътрудничество. Целта е Европа да има единна позиция по всички значителни международни проблеми.

Ноември

26

Съветът взема решение да реформира Европейския социален фонд (ЕСФ), за да осигури на Общността подходящ инструмент, който да гарантира съответствие между социалната политика и другите общи политики.

Декември

17

Решение по делото Internationale Handelsgesellschaft. Съдът на Европейските общности изяснява понятието за основни права в общностното право. Съдът заявява, че защитата на тези права, макар да се основава на общите за държавите-членки конституционни традиции, трябва да се осигурява в рамките на структурата и целите на Общността.

1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979
Вижте също
Back to top