Europeiska Unionen

Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt

Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

En period av ekonomisk tillväxt

På 1960-talet går ekonomin som på räls och får ytterligare bränsle av att EU-länderna inte längre belastar sin handel med tullar. De enas också om att gemensamt styra livsmedelsproduktionen så att alla har tillräckligt med mat. Snart producerar jordbruket till och med ett överskott. I maj 1968 talar alla om studentupproren i Paris. Många förändringar i samhälle och livsstil förknippas med den så kallade 68-generationen.

13 augusti 1961

Den kommunistiska ledningen i Östtyskland börjar bygga en mur genom Berlin för att hindra människor från att fly till ett friare liv i väst. Några lyckas ändå fly, medan andra skjuts av vakter under flyktförsöket.

30 juli 1962

EU tar initiativet till den gemensamma jordbrukspolitiken som ger EU-länderna gemensam kontroll över livsmedelsproduktionen. Lantbrukarna får samma pris för sina produkter. I EU produceras det nu tillräckligt med mat för att tillgodose allas behov och bönderna får bra betalt. Tyvärr leder det till överproduktion med berg av överblivna varor. Sedan 1990-talet har målet varit att skära ner överskotten och förbättra livsmedelskvaliteten.

20 juli 1963

EU undertecknar sitt första stora internationella avtal – en överenskommelse för att hjälpa 18 tidigare kolonier i Afrika. År 2015 har EU ett särskilt partnerskap med 79 länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. EU är världens största biståndsgivare till fattigare länder, men för att få bistånd måste mottagarlandet respektera de mänskliga rättigheterna.

Maj 1968

Frankrike skakas i grunden av studentprotester och strejker. Även i andra EU-länder protesterar studenterna, men i mindre omfattning. Protesterna är ett uttryck för den frustration många känner inför de otillgängliga och oförstående regeringarna och man protesterar också mot Vietnamkriget och kapprustningen med kärnvapen.

1 juli 1968

De sex grundarländerna tar bort tullarna på varor som de importerar från varandra. Det är första gången man tillåter tullfri handel. De tar också ut samma importtullar på varor från utlandet. Världens största handelsblock har sett dagens ljus. Handeln mellan de sex länderna och mellan EU och omvärlden ökar snabbt.

Augusti 1968

Sovjetiska stridsvagnar dundrar in i Prag och krossar Pragvårens kortlivade dröm om demokrati i Tjeckoslovakien. Tjecker och slovaker står maktlösa mot de 600 000 soldater som ockuperar landet.

20 juli 1969

Den amerikanska rymdraketen Apollo 11 landar på månen. Neil Armstrong blir den första människa som landstiger på månen, följd av Buzz Aldrin. Den tredje astronauten i gruppen, Michael Collins, är kvar i moderskeppet som kretsar runt månen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också
Back to top