European Union website, the official EU website

Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt

Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Det glada sextiotalet – en period av ekonomisk tillväxt

På 1960-talet börjar en ny ungdomskultur att blomstra. Var än popgrupper som Beatles visar sig flockas tonåringarna. Det blev en kulturell revolution, och skillnaderna mellan generationerna, mellan unga och gamla, blev mycket tydligare än vad de varit tidigare. Ekonomin går som på räls och får ytterligare bränsle av att EU-länderna inte längre belastar sin handel med tullar. De enas också om att gemensamt styra livsmedelsproduktionen så att alla ska få tillräckligt med mat. Snart producerar jordbruket till och med ett överskott. I maj 1968 talar alla om studentupproren i Paris. Många förändringar i samhälle och livsstil förknippas med den så kallade 68-generationen.

I augusti 1961 låter den kommunistiska ledningen i Östtyskland bygga en mur genom hela Berlin för att hindra människor från att fly till ett friare liv i väst. Några lyckas ändå fly, medan andra blir skjutna när de försöker ta sig över till andra sidan.

30 juli 1962

EU lanserar den gemensamma jordbrukspolitiken som ger medlemsstaterna gemensam kontroll över livsmedelsproduktionen. Lantbrukarna garanteras samma pris för samma produkt. EU producerar nu tillräckligt med livsmedel så att det räcker till alla och lantbrukarna har goda inkomster. Tyvärr leder detta till överproduktion med stora överskott av olika varor. Sedan 1990-talet har EU därför i stället satsat på att få ner överproduktionen och förbättra kvaliteten på de livsmedel som produceras.

Beatlesfebern drabbar världen 1963. The Beatles var den första riktigt stora popgruppen och var de än visade sig flockade sig tonåringarna. Det blev en kulturell revolution och skillnaderna mellan generationerna, mellan unga och gamla, blev mycket tydligare än vad de varit tidigare.

20 juli 1963

EU undertecknar det första stora internationella avtalet. Det handlade om att hjälpa 18 f.d. kolonier i Afrika. År 2005 har EU särskilda partnerskapsavtal med 78 länder i Afrika, Västindien och Stilla havet. EU är världens största biståndsgivare, men bistånd ges bara på villkor att de fattiga länder som är mottagare av stödet respekterar de mänskliga rättigheterna.

Frankrike skakas i grunden när studenter och arbetare gör uppror i maj 1968. Även i andra EU-länder protesterar studenter, men inte i samma omfattning som i Frankrike. Protesterna är ett uttryck för frustration inför de oförstående regeringarna och även inför Vietnamkriget och kapprustningen med kärnvapen.

1 juli 1968

EU:s sex första medlemsstater tar bort tullarna på varor som cirkulerar mellan länderna. Det är första gången som man tillåter tullfri gränsöverskridande handel. De enas också om att ta ut identiska importtullar på varor som importeras från länder som inte är medlemmar. På så vis föds världens största handelssammanslutning. Handeln mellan medlemsstaterna ökar snabbt och så även handeln mellan EU och andra länder.

I augusti 1968 dundrar sovjetiska stridsvagnar in i Prag för att krossa Pragvårens förhoppningar om demokratiskt styre i Tjeckoslovakien. Tjecker och slovaker står maktlösa mot de 600 000 soldater som ockuperar landet. En student, Jan Palach, brände sig själv till döds i protest.

USA tar ledningen i kapplöpningen mot rymden och landstiger på månen i juli 1969.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också: