European Union website, the official EU website

"Vroča šestdeseta leta" – obdobje gospodarske rasti

"Vroča šestdeseta leta" – obdobje gospodarske rasti


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

„Vroča šestdeseta leta“ – obdobje gospodarske rasti

V šestdesetih se je pojavila „kultura mladih“. Glasbene skupine, kot so The Beatles, so na svoje nastope privabljale ogromne množice najstnikov, širile kulturno revolucijo in večale generacijski prepad. To obdobje je bilo gospodarsko uspešno: države članice so prenehale obračunavati carine v medsebojni trgovini in so uvedle skupni nadzor nad pridelavo hrane, da bi je vsi imeli dovolj. Kmalu je prišlo celo do presežka kmetijskih pridelkov. Maja 1968 so se zgodili znameniti študentski nemiri v Parizu, z generacijo leta 68 pa povezujemo mnoge spremembe v družbi in vedenju.

Avgusta 1961 komunistična oblast v Vzhodni Nemčiji zgradi zid skozi Berlin, da bi državljanom preprečila beg v bolj svobodno življenje na Zahodu. Nekaj ljudi vseeno zbeži; nekatere pri poskusu bega ustrelijo stražarji.

30. julij 1962

EU uvede „ skupno kmetijsko politiko", ki državam omogoča skupni nadzor nad živilsko proizvodnjo. Kmetje prejemajo enako plačilo za svoj pridelek. EU pridela dovolj hrane za svoje potrebe in kmetje dobro zaslužijo. Nezaželeni stranski učinek je prekomerna proizvodnja z velikimi presežki pridelkov. Prednostni nalogi od 90-ih let dalje sta zmanjšanje presežkov in izboljšanje kakovosti živil.

Leta 1963 se po svetu razmahne „Beatlomanija". The Beatles, prva pop superskupina, pritegne ogromne množice najstnikov, kjer koli se pojavi. Skupina spodbuja kulturno revolucijo in s tem poglablja generacijske razlike.

20. julij 1963

EU podpiše prvi pomemben mednarodni sporazum – dogovor o pomoči 18 bivšim kolonijam v Afriki. Do leta 2005 sklene posebna partnerstva z 78 državami iz afriških, karibskih in pacifiških regij (AKP). EU je največja donatorka razvojne pomoči revnejšim državam na svetu. Pogoj za prejemnike njene pomoči je, da spoštujejo človekove pravice.

Študentski in delavski nemiri maja 1968 v Franciji zamajejo same temelje države. Milejši študentski protesti so tudi v drugih državah EU. Izražajo nezadovoljstvo s starimi in togimi vladami, pa tudi nasprotovanje vietnamski vojni in tekmi v jedrskem oboroževanju.

1. julij 1968

Šesterica držav umakne carine na blago, ki ga uvažajo ena od druge, in prvič omogoči prosto čezmejno trgovino. Prav tako uporablja iste carinske stopnje za uvoz iz drugih držav. Izoblikuje se največja trgovinska skupina. Trgovina znotraj šesterice ter med EU in drugimi državami hitro narašča.

Avgusta 1968 vdrejo v Prago sovjetski tanki, da bi zatrli kratkotrajno praško pomlad nastajajoče demokracije na Češkoslovaškem. Ob več kot 600 000 vojakih, ki okupirajo državo, so Čehi in Slovaki nemočni. Študent Jan Palach se v znak protesta zažge.

Američani uveljavijo svojo prevlado v vesolju, ko julija 1969 pristane na Luni prvi človek.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi: