Evropska unija

"Vroča šestdeseta leta" – obdobje gospodarske rasti

"Vroča šestdeseta leta" – obdobje gospodarske rasti


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Čas gospodarske rasti

60. leta prejšnjega stoletja so bila gospodarsko uspešna, k čemur je pripomoglo tudi to, da so države članice prenehale obračunavati carino v medsebojni trgovini. Uvedle so tudi skupni nadzor nad pridelavo hrane, da bi je bilo za vse dovolj – kmalu so nastali celo presežki kmetijskih pridelkov. Maja 1968 so se v Parizu zvrstili znameniti študentski nemiri, z generacijo leta 1968 povezujemo tudi mnoge družbene in vedenjske spremembe.

13. avgust 1961

Komunistična oblast v Vzhodni Nemčiji je v Berlinu začela graditi zid, da bi državljanom preprečila beg v svobodnejše življenje na Zahodu. Nekaterim je vseeno uspelo pobegniti, nekatere so med poskusom ustrelili.

30. julij 1962

EU je uvedla skupno kmetijsko politiko, s katero so države članice dobile skupni nadzor nad pridelavo hrane. Za pridelke kmetov je začela veljati enaka cena. Kmetje v EU so pridelali dovolj hrane in so bili dobro plačani, neželeni stranski učinek sta bila le čezmerna pridelava in ogromen presežek pridelkov. V 90. letih prejšnjega stoletja so med politične prednostne naloge uvrstili zmanjšanje presežka hrane in izboljšanje kakovosti živil.

20. julij 1963

EU je podpisala prvi pomemben mednarodni sporazum – o pomoči 18 nekdanjim evropskim kolonijam v Afriki. Do leta 2015 je posebno partnerstvo sklenila že z 79 državami v Afriki, karibski in pacifiški regiji (države AKP) in postala največja donatorka razvojne pomoči na svetu. Razvojna pomoč je v državah prejemnicah vezana na spoštovanje človekovih pravic.

Maj 1968

Študentski in delavski nemiri v Franciji so zamajali temelje države. Študentski protesti so v blažji obliki izbruhnili še v drugih državah EU. Bili so izraz nemoči in frustracij ob nedosegljivih in neodzivnih vladah ter upora proti vietnamski vojni in tekmi v jedrskem oboroževanju.

1. julij 1968

Šest ustanovnih držav članic je odpravilo carinske dajatve na izdelke iz medsebojnega uvoza in tako prvič omogočilo prosto čezmejno trgovino. Uvedle so tudi enake carine na uvoz izdelkov iz držav zunaj EU. Tako je nastala največja trgovinska skupina na svetu in trgovanje med šestimi državami članicami in s svetom je hitro naraščalo.

Avgust 1968

Sovjetski tanki so vdrli v Češkoslovaško in poteptali kratko praško pomlad demokracije. Nemočni Čehi in Slovaki se niso mogli upreti 600 000 vojakom, ki so okupirali državo.

20. julij 1969

Ameriško vesoljsko plovilo Apollo 11 je pristalo na Luni. Neil Armstrong je bil prvi človek, ki se je sprehodil po Luninem površju, za njim pa še Buzz Aldrin. Tretji astronavt Michael Collins je v raketi nosilki krožil v orbiti.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi
Back to top