Európska únia

Búrlivé šesťdesiate roky – obdobie hospodárskeho rastu

Búrlivé šesťdesiate roky – obdobie hospodárskeho rastu


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Obdobie hospodárskeho rastu

Šesťdesiate roky 20. storočia sú pre hospodárstvo priaznivým obdobím, čomu napomohla skutočnosť, že krajiny EÚ pri vzájomnom obchodovaní prestali vyberať clá. Rovnako sa dohadujú na spoločnej kontrole produkcie potravín, aby mal každý dostatok – veľmi skoro sa v poľnohospodárskej výrobe dostaví dokonca prebytok. Máj 1968 sa preslávil študentskými nepokojmi v Paríži a mnoho zmien v spoločnosti a v správaní sa pripisuje takzvanej „Generácii 68”.

13. august 1961

Komunistické orgány vo východnom Nemecku začínajú stavať berlínsky múr, aby zabránili svojim občanom utiecť na slobodný Západ. Niektorí z nich sú pri pokusoch o útek stále úspešní, iných stráž zastrelí.

30. júl 1962

EÚ začína uskutočňovať svoju „spoločnú poľnohospodársku politiku“, čím umožní krajinám spoločnú kontrolu výroby potravín. Poľnohospodárom sa platia rovnaké ceny za ich výrobky. EÚ má dostatok potravy, aby uspokojila svoje potreby, a poľnohospodári dobre zarábajú. Nechceným vedľajším dôsledkom je nadvýroba s mnohými prebytočnými výrobkami. Od deväťdesiatych rokov sa kladie dôraz na obmedzovanie výroby prebytočných výrobkov a zvyšovanie kvality potravín.

20. júl 1963

EÚ podpisuje prvú veľkú medzinárodnú dohodu – dohodu o pomoci 18 bývalým kolóniám v Afrike. V roku 2015 má osobitné partnerské vzťahy so 79 krajinami v Afrike, v regiónoch Karibiku a Tichomoria (ACP). EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete najchudobnejším krajinám. Jej pomoc je úzko spojená s rešpektovaním ľudských práv na strane prijímateľov pomoci.

Máj 1968

Nepokoje medzi študentmi a robotníkmi vo Francúzsku v máji 1968 otriasajú základmi štátu. Mierne študentské nepokoje sa objavujú aj v iných krajinách EÚ. Sú výrazom frustrácie zo slabých a ľahostajných vlád, ako aj protestom proti vojne vo Vietname a nukleárnemu zbrojeniu.

1. júl 1968

Šesť zakladajúcich krajín ruší clá na tovar dovážaný z každej z nich, čo prvýkrát umožní voľný cezhraničný obchod. Takisto uplatňujú rovnaké clá na svoj dovoz z iných krajín. Zrodila sa najväčšia obchodná skupina na svete. Obchod medzi šiestimi krajinami a medzi EÚ a ostatným svetom sa rýchlo rozvíja.

August 1968

Sovietske tanky sa rútia do Prahy, aby potlačili krátko trvajúcu Pražskú jar – rodiacu sa demokraciu v Československu. Viac ako 600 000 vojakov okupuje krajinu, Česi a Slováci nedokážu reagovať.

20. júl 1969

Americká kozmická loď Apollo 11 pristáva na Mesiaci. Neil Armstrong sa stáva prvým človekom, ktorý kráča po jeho povrchu, nasleduje ho Buzz Aldrin. Tretí austronaut v tíme, Michael Collins, ich čaká vo veliteľskej kozmickej lodi na obežnú dráhu.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top