European Union website, the official EU website

Búrlivé šesťdesiate roky – obdobie hospodárskeho rastu

Búrlivé šesťdesiate roky – obdobie hospodárskeho rastu


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

„Búrlivé šesťdesiate roky” – obdobie hospodárskeho rastu

V šesťdesiatych rokoch bola dominantnou „kultúra mladých“. Kapely ako Beatles, ktorých koncerty zapĺňali tínedžeri, pomohli začať kultúrnu revolúciu a prehĺbili generačné rozdiely. Pre hospodárstvo to bolo priaznivé obdobie, čomu napomohla skutočnosť, že krajiny EÚ pri vzájomnom obchodovaní prestali vyberať clá. Rovnako sa dohodli na spoločnej kontrole produkcie potravín, aby mal každý dostatok – veľmi skoro sa v poľnohospodárskej výrobe dostavil dokonca prebytok. Máj 1968 sa preslávil študentskými nepokojmi v Paríži a mnoho zmien v spoločnosti a v správaní sa pripisuje takzvanej „Generácii 68“.

V auguste 1961 dali komunistické orgány vo východnom Nemecku postaviť berlínsky múr, aby zabránili svojim občanom utekať na slobodný Západ. Niektorí z nich boli pri pokusoch o útek úspešní, iných stráž zastrelila.

30. júl 1962

EÚ začína uskutočňovať „spoločnú poľnohospodársku politiku", čím umožňuje krajinám spoločnú kontrolu výroby potravín. Poľnohospodárom sa vyplácajú rovnaké čiastky za ich výrobky. EÚ má dostatok potravín, aby uspokojila svoje potreby a poľnohospodári dobre zarábajú. Nechceným vedľajším dôsledkom je nadvýroba s mnohými prebytočnými výrobkami. Od deväťdesiatych rokov sa kladie dôraz na obmedzovanie výroby prebytočných výrobkov a zvyšovanie kvality potravín.

V roku 1963 sa šíri svetom „beatlesmánia". Beatles – prvá popová superskupina na svete – prilákala veľké množstvo teenagerov, kdekoľvek sa objavila. Podnietila kultúrnu revolúciu, ktorou sa prehĺbili generačné rozdiely.

20. júl 1963

EÚ podpisuje prvú veľkú medzinárodnú dohodu – dohodu o pomoci 18 bývalým kolóniám v Afrike. V roku 2005 má osobité partnerské vzťahy so 78 krajinami v Afrike, v regiónoch Karibiku a Tichomoria (AKT). EÚ je najväčším poskytovateľom rozvojovej pomoci na svete najchudobnejším krajinám. Jej pomoc je úzko spätá s rešpektovaním ľudských práv na strane prijímateľov pomoci.

Nepokoje medzi študentmi a robotníkmi vo Francúzsku v máji 1968 otriasajú základmi štátu. Mierne študentské nepokoje sa objavujú aj v iných krajinách EÚ. Sú výrazom frustrácie zo slabých a nesympatických vlád, ako aj protestom proti vojne vo Vietname a nukleárnemu zbrojeniu.

1. júl 1968

Šesť krajín ruší clá na tovary dovážané z týchto krajín, čím sa prvýkrát zavádza voľný cezhraničný obchod. Uplatňujú tiež rovnaké clá na dovoz z iných krajín. Zrodila sa najväčšia obchodná skupina na svete. Ochod medzi šiestimi krajinami a medzi EÚ a ostatným svetom sa rýchlo rozvíja.

V auguste 1968 sa do Prahy a celého Československa rútia sovietske tanky, aby potlačili krátkotrvajúcu Pražskú jar – „jarné vtáča demokracie" v Československu. Viac ako 600 000 vojakov okupuje krajinu, Česi a Slováci sú bezmocní. Študent Ján Palach sa na výraz protestu upálil.

Američania znovu potvrdzujú svoju nadvládu vo vesmíre vyslaním prvého človeka na mesiac v júli 1969.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...: