Unia Europejska

„Szalone lata sześćdziesiąte" – epoka wzrostu gospodarczego

„Szalone lata sześćdziesiąte" – epoka wzrostu gospodarczego


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Okres wzrostu gospodarczego

Lata 60. XX wieku to dobry okres dla gospodarki, między innymi ze względu na likwidację ceł w handlu pomiędzy państwami członkowskimi. Państwa te postanawiają również wspólnie sprawować kontrolę nad produkcją żywności, tak by nikomu jej nie zabrakło. Wkrótce dzięki takiej polityce pojawiają się nawet nadwyżki żywności. Maj 1968 przechodzi do historii pod znakiem protestów studenckich w Paryżu. Tak zwane „Pokolenie '68” staje się motorem wielu zmian społecznych i obyczajowych.

13 sierpnia 1961 r.

Komunistyczne władze NRD zaczynają budować mur dzielący Berlin, aby uniemożliwić swoim obywatelom ucieczkę na Zachód. Kilku osobom udaje się uciec, ale wielu ginie podczas próby ucieczki od strzałów oddanych przez strażników.

30 lipca 1962 r.

UE zaczyna realizować„wspólną politykę rolną”, w ramach której kraje członkowskie wspólnie sprawują kontrolę nad produkcją żywności. Rolnicy sprzedają swoje produkty za tę samą cenę. UE wytwarza wystarczającą ilość żywności, a rolnicy dobrze zarabiają. Niepożądanym efektem ubocznym jest nadprodukcja i związane z nią ogromne nadwyżki żywności. Od lat 90. priorytetem jest likwidacja nadwyżek i poprawa jakości żywności.

20 lipca 1963 r.

UE podpisuje swoją pierwszą dużą umowę międzynarodową w sprawie pomocy dla 18 byłych kolonii w Afryce. Do 2015 r. UE realizuje specjalne partnerstwo z 79 krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP). UE zajmuje pierwsze miejsce na świecie w zakresie pomocy rozwojowej dla biedniejszych krajów. Pomoc jest powiązana ze zobowiązaniem jej beneficjentów do przestrzegania praw człowieka.

Maj 1968 r.

Protesty studentów i robotników we Francji uderzają w podstawy państwa. W innych krajach UE również dochodzi do protestów studenckich, choć na mniejszą skalę. Młodzież sprzeciwia się formom rządów oderwanych od życia zwykłych ludzi i obojętnych na ich potrzeby i protestuje przeciwko wojnie w Wietnamie oraz nuklearnemu wyścigowi zbrojeń.

1 lipca 1968 r.

Sześć krajów założycielskich znosi opłaty celne, co po raz pierwszy pozwala na swobodną międzynarodową wymianę handlową. Stosują one również te same cła na towary importowane z krajów nienależących do Wspólnoty. Tym samym powstaje największy blok handlowy na świecie. Wymiana handlowa między sześcioma państwami założycielskimi UE a resztą świata rośnie w szybkim tempie.

Sierpień 1968 r.

Do Pragi wjeżdżają radzieckie czołgi, aby zdławić krótkotrwałą praską wiosnę – ruch na rzecz demokratycznych zmian w Czechosłowacji. Kraj okupuje 600 tys. żołnierzy – Czesi i Słowacy są bezsilni.

20 lipca 1969 r.

Amerykańska rakieta Apollo 11 ląduje na Księżycu. Pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na Księżycu jest Neil Armstrong, a drugim – Buzz Aldrin. Trzeci kosmonauta z zespołu, Michael Collins, pozostaje w statku kosmicznym na orbicie.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również
Back to top