Europese Unie

De "Swinging Sixties"– een periode van economische groei

De "Swinging Sixties"– een periode van economische groei


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Een periode van economische groei

De economie doet het goed in de jaren '60, mede doordat de lidstaten geen douanerechten meer heffen bij de onderlinge handel. Ze worden het er ook over eens samen de voedselproductie te controleren zodat er genoeg te eten is voor iedereen. Al snel is er zelfs een overproductie in de landbouw. In mei 1968 breken er studentenrellen uit in Parijs. Vele maatschappelijke veranderingen en nieuwe gewoonten worden verbonden met de zogenaamde mei '68-generatie.

13 augustus 1961

De communistische autoriteiten van de DDR bouwen een muur in Berlijn om te voorkomen dat hun burgers naar het Westen vluchten om daar een vrijer leven te kunnen leiden. Een paar mensen kunnen nog ontsnappen, maar anderen worden tijdens hun vluchtpoging door grenswachten doodgeschoten.

30 juli 1962

De EU voert het gemeenschappelijk landbouwbeleid in, waardoor de lidstaten gezamenlijk de voedselproductie gaan beheren. Landbouwers krijgen voor hun producten overal dezelfde prijs. Zo produceert de EU genoeg voedsel om in haar behoeften te voorzien en verdienen landbouwers goed. Als ongewenst neveneffect ontstaan er door de overproductie gigantische overschotten. Sinds de jaren '90 zijn het reduceren van de overschotten en het verbeteren van de voedselkwaliteit de prioriteiten.

20 juli 1963

De EU ondertekent haar eerste grote internationale overeenkomst – een associatieverdrag met18 voormalige koloniën in Afrika. Sindsdien heeft de EU speciale partnerschappen gesloten met 79 landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (de ACS-landen). De EU is nu wereldwijd de grootste donor van ontwikkelingshulp aan armere landen. In ruil voor de hulp moeten de ontvangende landen de mensenrechten eerbiedigen.

Mei 1968

De opstand van studenten en arbeiders in Frankrijk in mei 1968 brengt de grondvesten van de staat aan het wankelen. Ook in andere lidstaten komen (meer gematigde) studentenprotesten voor. De protesten weerspiegelen de onvrede met afstandelijke regeringen die niet ingaan op kritiek, en kanten zich ook tegen de oorlog in Vietnam en de nucleaire bewapeningswedloop.

1 juli 1968

De zes oprichtende landen schaffen de invoerrechten op hun onderling verhandelde goederen af. Zo wordt voor het eerst vrije grensoverschrijdende handel mogelijk. Ook passen ze dezelfde invoerrechten toe op invoer vanuit derde landen. De grootste handelsgroep ter wereld is geboren. De handel tussen de zes lidstaten onderling en hun handel met de rest van de wereld breidt zich snel uit.

Augustus 1968

Sovjettanks denderen Praag binnen om af te rekenen met de kortstondige Praagse lente van de prille democratie in Tsjechoslowakije. De Tsjechen en Slowaken staan machteloos tegenover 600.000 man bezettingstroepen.

20 juli 1969

De Amerikaanse ruimteraket Apollo 11 landt op de maan. Neil Armstrong wordt de eerste man op de maan, gevolgd door Buzz Aldrin. Michael Collins, de derde astronaut in het team, blijft in het moederschip om de maan cirkelen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top