Europos Sąjunga

Pašėlęs 7-asis dešimtmetis – ekonominio augimo laikotarpis

Pašėlęs 7-asis dešimtmetis – ekonominio augimo laikotarpis


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ekonominio augimo laikotarpis

Septintajame XX a. dešimtmetyje suklestėjo ekonomika. Be kitų veiksnių, tam padėjo tai, kad ES šalys tarpusavio prekybai liovėsi taikiusios muitus. Jos taip pat sutarė dėl bendros maisto gamybos kontrolės, siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas ES pilietis turėtų pakankamai maisto. Netrukus žemės ūkio produktų buvo pagaminama netgi per daug. 1968 m. gegužės mėnesį įvyko studentų riaušės Paryžiuje. Daugelį visuomenės ir jos gyvensenos pokyčių imta sieti su vadinamąja „1968-ųjų karta“.

1961 m. rugpjūčio 13 d.

Komunistų valdžia Rytų Vokietijoje pradėjo statyti Berlyno sieną, kad sukliudytų laisviau gyventi norintiems piliečiams pabėgti į Vakarus. Pavieniams gyventojams dar pavyko pabėgti, kitus bėglius nušovė sargybiniai.

1962 m. liepos 30 d.

ES pradėjo vykdyti bendrą žemės ūkio politiką, suteikdama valstybėms narėms galimybę bendrai valdyti maisto produktų gamybą. Ūkininkams už produkciją pradėta mokėti vienodai. ES pradėjo pagaminti pakankamai maisto produktų savoms reikmėms, o ūkininkai gavo gerą uždarbį. Pasireiškė ir nepageidaujamas šalutinis poveikis – prigaminta per daug produkcijos. Nuo dešimtojo XX a. dešimtmečio visų pirma stengtasi mažinti perteklinę gamybą ir gerinti maisto produktų kokybę.

1963 m. liepos 20 d.

ES pasirašė pirmą svarbų tarptautinį susitarimą dėl pagalbos 18-ai buvusių Afrikos kolonijų. Iki 2015 m. ji jau buvo užmezgusi ypatingos partnerystės ryšius su 79 Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalimis. ES yra didžiausia pasaulyje vystymosi pagalbos skurdžiau gyvenančioms šalims teikėja. Pagalba teikiama su sąlyga, kad jos gavėjai užtikrins žmogaus teises.

1968 m. gegužės mėn.

Studentų ir darbininkų riaušės Prancūzijoje sukrėtė pačius valstybės pamatus. Švelnesnės formos protestai įvyko kitose ir kitose ES šalyse. Jie įkūnijo nepasitenkinimą nutolusia ir abejinga valdžia, taip pat buvo protestuojama prieš karą Vietname ir branduolinio ginklavimosi varžybas.

1968 m. liepos 1 d.

Šešios šalys steigėjos panaikino muito mokesčius už tarpusavyje importuojamas prekes – pirmą kartą su kitomis šalimis pradėta prekiauti laisvai. Jos taip pat ėmė taikyti vienodus muitus importui iš kitų pasaulio šalių. Tai buvo didžiausio pasaulyje prekybos bloko pradžia. Prekyba tarp šių šešių šalių ir tarp ES ir kitų pasaulio šalių sparčiai augo.

1968 m. rugpjūčio mėn.

Sovietų tankai žlegėdami įriedėjo į Prahą, kad užgniaužtų vos užgimusias demokratijos užuomazgas Čekoslovakijoje – Prahos pavasarį. Čekai ir slovakai buvo bejėgiai pasipriešinti šalį užėmusiems 600 000 kareivių.

1969 m. liepos 20 d.

Amerikos erdvėlaivio „Apolo 11“ nusileidimo modulis nutūpė Mėnulyje. Neilas Armstrongas tapo pirmuoju žmogumi, žengusiu jo paviršiumi. Neilui įkandin išlipo Buzzas Aldrinas. Trečiasis grupės astronautas Michaelis Collinsas liko orbita skriejančiame komandiniame modulyje.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top