European Union website, the official EU website

Pašėlęs 7-asis dešimtmetis – ekonominio augimo laikotarpis

Pašėlęs 7-asis dešimtmetis – ekonominio augimo laikotarpis


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Pašėlęs 7-asis dešimtmetis – ekonominio augimo laikotarpis

7-ajame dešimtmetyje susiformavo „jaunimo kultūra“. Muzikos grupės, pvz., „Bitlai“, visur, kur tik pasirodydavo, pritraukdavo minias paauglių ir taip skatino kultūrinę revoliuciją bei didino atotrūkį tarp kartų. Šiuo laikotarpiu suklestėjo ekonomika. Tam įtakos, be kitų veiksnių, turėjo tai, kad prekiaudamos tarpusavyje ES šalys liovėsi taikiusios muitus. Jos taip pat sutarė dėl bendros maisto gamybos kontrolės, siekdamos užtikrinti, kad kiekvienas ES pilietis turėtų pakankamai maisto. Netrukus žemės ūkio produktų buvo pagaminama netgi per daug. 1968 m. gegužės mėnesį įvyko studentų riaušės Paryžiuje. Daugelį visuomenės ir jos gyvensenos pokyčių imta sieti su vadinamąja „1968-ųjų karta“.

1961 m. rugpjūčio mėn. komunistų valdžia Rytų Vokietijoje pastato Berlyno sieną, kad gyventojai nepabėgtų į laisvesnius Vakarus. Šiek tiek žmonių vis dėlto pabėga. Kitus bandžiusius nušauna sargybiniai.

1962 m. liepos 30 d.

ES pradeda savo „bendrą žemės ūkio politiką", leidžiančią šalims bendrai kontroliuoti maisto gamybą. Ūkininkams už produkciją mokama vienodai. ES pagaminama pakankamai maisto produktų saviems poreikiams ir ūkininkai už tai gauna gerą atlygį. Nepageidaujamas šalutinis poveikis yra produkcijos perteklius. Nuo dešimtojo dešimtmečio stengiamasi mažinti produkcijos perviršį ir gerinti maisto kokybę.

1963 m. pasaulį apima „bitlomanija". Bitlai (The Beatles), pirmoji tokia žymi popgrupė, sutraukia minias paauglių visur, kur tik pasirodo. Bitlai skatina kultūrinę revoliuciją, didindami atotrūkį tarp kartų.

1963 m. liepos 20 d.

ES pasirašo pirmąjį didelį tarptautinį susitarimą dėl pagalbos 18 buvusių kolonijų Afrikoje. Iki 2005 m. ji jau yra užmezgusi ypatingos partnerystės ryšius su 78 Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalimis. ES yra didžiausia pasaulyje vystymosi pagalbos skurdžioms šalims teikėja. Jos pagalba susijusi su pagarba gavėjo žmogaus teisėms.

Studentų ir darbininkų riaušės Prancūzijoje 1968 m. gegužės mėn. sukrečia tikruosius valstybės pamatus. Ne tokių aršių studentų protestų pasitaiko ir kitose ES šalyse. Protestai atspindi nusivylimą žmonėms abejinga, nejautria valdžia. Taip pat protestuojama prieš Vietnamo karą ir branduolinio ginklavimosi varžybas.

1968 m. liepos 1 d.

Šešios šalys panaikina muitus prekėms, kurias įsiveža viena iš kitos, ir tarpvalstybinė prekyba pirmą kartą tampa laisva. Jos taip pat taiko bendrus muitų tarifus kitų šalių importui. Taip gimė didžiausia pasaulyje prekybos grupė. Prekyba tarp šešetuko ir tarp ES bei likusios pasaulio dalies sparčiai auga.

1968 m. rugpjūčio mėn. sovietų tankai įsiveržia į Prahą, kad užgniaužtų trumputį Prahos pavasarį – demokratijos užuomazgas Čekoslovakijoje. Čekai ir slovakai bejėgiai prieš šalį okupuojančius 600 000 kareivių. Protestuodamas studentas Janas Palachas susidegina.

Amerikiečiai patvirtina savo pranašumą kosmose 1969 m. liepos mėn. išlaipindami pirmąjį žmogų Mėnulyje.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija: