European Union website, the official EU website

Tréimhse ina raibh an geilleagar ag fás

Tréimhse ina raibh an geilleagar ag fás


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

‘Na Seascaidí Saorálacha’ – tréimhse d'fhás eacnamaíoch

Tagann ‘cultúr na hóige’ chun cinn sna 1960í agus bíonn na sluaite déagóirí i láthair pé uair a láithríonn grúpaí ar nós 'The Beatles'. Spreagann sé sin réabhlóid chultúrtha agus leathnaíonn sé an dealú idir ghlúine. Tréimhse mhaith is ea í don gheilleagar, agus is cabhair é go stopann tíortha an AE de bheith ag gearradh dleachta custaim as trádáil lena chéile. Lena chois sin, aontaíonn siad táirgeadh bia a rialú i bpáirt, ionas go bhfuil a ndóthain le n-ithe anois ag cách – agus ní fada go bhfuil barrachas de tháirgí talmhaíochta ann, fiú. Tagann Bealtaine 1968 chun bheith cáiliúil as círéibeacha na mac léinn i bPáras, agus is iomaí athrú sa tsochaí agus in iompar daoine a shamhlaítear le 'glúin '68', mar a thugtar orthu.

I mí Lúnasa 1961 tógann na húdaráis chumannacha sa Ghearmáin Thoir balla trí chathair Bheirlín chun cosc a chur ar a gcuid saoránach éalú go dtí an Iarthar, áit a mbeadh saol faoi shaoirse acu. Éiríonn le roinnt daoine éalú mar sin féin; lámhachann na gardaí daoine eile agus iad ag iarraidh éalaithe.

30 Iúil 1962

Cuireann an AE tús lena ‘ comhbheartas talmhaíochta’ a thugann comhrialú ar tháirgeadh bia do na tíortha. Íoctar an praghas céanna d’fheirmeoirí as a gcuid torthaí. Tá dóthain bia á tháirgeadh san AE chun a riachtanais féin a shásamh agus tuilleann feirmeoirí airgead chomh maith. Fásann sléibhte bia de thorthaí breise a tháirgtear dá bharr mar fho-iarsma gan ghá. Ó na 1990í i leith tugtar tosaíocht do bharrachais a chiorrú agus do cháilíocht an bhia a ardú.

Cuireann The Beatles an domhan ar fad ar mire sa bhliain 1963. Meallann The Beatles, an chéad sárghrúpa pop, na sluaite déagóirí áit ar bith a fheictear iad. Spreagann siad réabhlóid chultúrtha a leathnaíonn an bhearna idir na glúinte.

20 Iúil 1963

Síníonn an AE a chéad chomhaontú mór idirnáisiúnta – margadh chun cabhrú le 18 gceann d’iarchoilíneachtaí san Afraic. Faoin mbliain 2005 bhí páirtnéireacht speisialta aige le 78 dtír i réigiúin na Afraice, na Mara Cairibe agus an Aigéin Chiúin (ACC). Is é an AE an soláthraí cúnamh forbartha is mó ar domhan do thíortha níos boichte. Tá an cúnamh a thugann sé nasctha le meas na bhfaighteoirí ar chearta an duine.

Corraíonn círéibeacha na mac léinn sa bhFrainc i mí Bhealtaine 1968 dúshraith an Stáit féin. Tarlaíonn agóidí mac léinn níos éadroime i dtíortha eile den AE. Léiríonn siad an frustrachas maidir le rialtais neamhpháirteacha neamhfhreagrúlacha, chomh maith le hagóidí maidir le Cogadh Vítneam agus an rás airm núicléach.

1 Iúil 1968

Cuireann an sé thír deireadh le dleachtanna custaim ar earraí a onnmhairíonn siad óna chéile. Ar an gcuma seo cuirtear ar a gcumas trádáil a dhéanamh go saor saoráideach trasna teorainneacha den chéad uair. Ina theannta sin cuireann siad na dleachtanna céanna i bhfeidhm ar earraí onnmhairithe ó thíortha eile. Cuirtear an grúpa trádála is mó ar domhan ar bun. Fásann an trádáil idir an sé náisiún agus idir an AE agus an chuid eile den domhan go mear.

Déanann tancanna Sóivéadacha ionradh ar shráideanna Phrág i mí Lúnasa 1968 chun ‘earrach Phrág’, an daonlathas nua sa tSeicslóvaic, a chur faoi chois. Níor mhair an ghluaiseacht ach ar feadh tréimhse gairide. Agus an tír faoi fhorghabháil ag breis is 600 000 saighdiúir níl cumhacht ar bith ag na Seicigh agus ag na Slóvacaigh. Dónn an mac léinn Jan Palach é féin chun báis mar agóid.

Athdhearbhaíonn na Meiriceánaigh a bhforlámhas sa spás - leagann an chéad duine cos ar an ngealach i mí Iúil 1969.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin: