Euroopa Liit

Sving ja kuuekümnendad – majanduskasvu periood

Sving ja kuuekümnendad – majanduskasvu periood


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Majanduskasvu periood

1960ndad olid majandusele hea aeg, osalt seetõttu, et kaotati tollid ELi riikide vahelises kaubanduses. Lepiti kokku toiduainetetootmise ühises korraldamises – nüüd oli kõigil piisavalt süüa ning põllumajanduses ilmneb pigem ületoodangu oht. 1968. aasta mai läks ajalukku Pariisi üliõpilasrahutustega ning mitmeid muutusi ühiskonnas ja käitumises hakati seostama nn 68. aasta põlvkonnaga.

13. august 1961

Ida-Saksamaa kommunistlikud võimud asuvad ehitama Berliini müüri, et takistada oma kodanike põgenemist Läände, kus elu on vabam. Mõnedel õnnestub siiski põgeneda, teisi aga tabavad valvurite kuulid.

30. juuli 1962

EL alustab ühist põllumajanduspoliitikat, mis seisneb liikmesriikide toiduainetetööstuse ühises korraldamises. Eri liikmesriikide põllumeestele makstakse nende toodangu eest ühesugust hinda. ELis toodetakse piisavalt toiduaineid oma vajaduste rahuldamiseks ning põllumehed on hästi tasustatud. Selle poliitika soovimatuks kõrvalnähuks on aga ületootmine ning suurte ülejääkide teke. Alates 1990ndatest on peaeesmärgiks ületootmise vähendamine ja toiduainete kvaliteedi parandamine.

20. juuli 1963

EL sõlmib oma esimese suure rahvusvahelise lepingu – kokkuleppe abistada 18 endist asumaad Aafrikas. 2015. aastaks on ELil eripartnerluslepingud 79 riigiga Aafrikas ning Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonnas. EL on maailma suurim arenguabi andja vaesematele riikidele. Abi andmise tingimuseks on, et selle saajad austaksid inimõigusi.

Mai 1968

Tudengite ja tööliste rahutused Prantsusmaal kõigutavad riigi alustalasid. Väiksemad tudengite protestiaktsioonid toimuvad ka teistes ELi riikides. Need peegeldavad rahulolematust rahvast kaugenenud ja ükskõiksete valitsustega ning protesti Vietnami sõja ja tuumaalase võidurelvastumise vastu.

1. juuli 1968

Kuus asutajariiki kaotavad üksteise importtoodetelt tollimaksud ning esimest korda saab võimalikuks vaba piiriülene kaubandus. Samuti kehtestatakse ühesugused tollimaksud kolmandatest riikidest imporditavatele kaupadele. On tekkinud maailma suurim kaubandusturg. Kaubandus kuue riigi ning ELi ja ülejäänud maailma vahel kasvab kiiresti.

August 1968

Prahasse tungivad Nõukogude tankid, et purustada lühikeseks jäänud Praha kevad ja Tšehhoslovakkia noor demokraatia. Tšehhidel ja slovakkidel ei jätku jõudu 600 000 okupatsioonisõdurile vastu hakata.

20. juuli 1969

USA kosmoserakett Apollo 11 maandub Kuul. Neil Armstrong on esimene inimene, kes astub Kuu pinnale, tema järel teeb seda Buzz Aldrin. Kolmas meeskonda kuuluv astronaut Michael Collins jääb orbiidilt missiooni juhtivasse kosmoselaeva.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top