Den Europæiske Union

De ‘svingende tressere’ – en periode med økonomisk vækst

De ‘svingende tressere’ – en periode med økonomisk vækst


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

En periode med økonomisk vækst

1960'erne er en god tid for økonomien, som nyder godt af, at EU-landene holder op med at opkræve told, når de handler med hinanden. De bliver også enige om at indføre en fælles kontrol med fødevareproduktionen, så alle kan få nok at spise – og snart er der endda et overskud af landbrugsprodukter. Maj 1968 bliver berømt for studenteroprøret i Paris, og mange forandringer i samfundet og vores måde at leve på forbindes med den såkaldte "68-generation".

13. august 1961

Det kommunistiske styre i Østtyskland begynder at opføre en mur tværs gennem Berlin for at forhindre borgerne i at stikke af til et friere liv i vesten. Det lykkes nogle mennesker at undslippe – andre bliver skudt af grænsevagter.

30. juli 1962

EU søsætter sin "fælles landbrugspolitik", som giver EU-landene fælles kontrol med fødevareproduktionen. Landmændene får samme pris for deres varer. EU skaber tilstrækkelig med mad til at dække behovet, og landmændene får en god betaling. Den uønskede bivirkning er overproduktion med "smørbjerge" og "vinsøer". Siden 1990'erne har det været en prioritet at nedsætte overproduktionen og hæve kvaliteten.

20. juli 1963

EU underskriver sin første internationale aftale for at hjælpe 18 tidligere kolonier i Afrika. I 2015 har det et særligt partnerskab med 79 lande i Afrika, Caribien og Stillehavsområdet (AVS-landene). EU er verdens største bidragyder af udviklingsbistand til fattigere lande. Støtten er afhængig af, at modtagerne respekterer menneskerettighederne.

Maj 1968

Optøjer med studerende og arbejdstagere i Frankrig ryster staten i sin grundvold. Der udbryder mildere studenterprotester i andre EU-lande. De afspejler frustration over for fjerne og afvisende politikere, og der protesteres også mod Vietnamkrigen og atomvåbenkapløbet.

1. juli 1968

De seks grundlæggere fjerner told på varer, de importerer fra hinanden, og dermed er der for første gang frihandel på tværs af grænserne. De opkræver også samme told af deres import fra andre lande. Verdens største handelsgruppe er født. Handelen vokser stærkt, både blandt de seks og mellem EU og resten af verden.

August 1968

Sovjetiske tanks ruller ind i Tjekkiet og knuser det korte forår i Prag, hvor der var opstået et spirende demokrati. Med over 600 000 besættelsestropper i landet er tjekkerne og slovakkerne forsvarsløse.

20. juli 1969

Den amerikanske rumraket Apollo 11 lander på månen. Neil Armstrong bliver den første mand på månen, og derefter følger Buzz Aldrin. Michael Collins, som er tredje mand på holdet, bliver i kredsløb i rumfartøjet.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top