Европейски съюз

„Бурните 60“ - период на икономически растеж

„Бурните 60“ - период на икономически растеж


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Период на икономически растеж

60-те години на XX век са добър период за икономиката. За това допринася и фактът, че страните от ЕС спират да начисляват мита, когато търгуват помежду си. Страните се договарят и за съвместен контрол върху производството на храни, така че да има храна за всички. Не след дълго се появява дори излишък на селскостопанска продукция. Май 1968 г. влиза в историята със студентските бунтове в Париж и много промени в обществото и поведението се свързват с т.нар. „поколение от 1968“.

13 август 1961 г.

Комунистическата власт в Източна Германия започва изграждането на стена, пресичаща Берлин, за да попречи на гражданите да избягат към един по-свободен живот на Запад. Някои хора успяват да избягат, но други биват застреляни, докато се опитват.

30 юли 1962 г.

ЕС започва изпълнението на своята обща селскостопанска политика, с която дава на страните членки съвместен контрол върху производството на храни. На земеделските производители се плащат еднакви цени за продукцията им. ЕС произвежда достатъчно храна за нуждите си, а производителите са добре платени. Нежеланият страничен ефект е свръхпроизводството с купища излишна продукция. От 90-те години на XX век приоритетите вече са ограничаване на излишъка и повишаване на качеството на храните.

20 юли 1963 г.

ЕС подписва първото си значимо международно споразумение — спогодба за оказване на помощ на 18 бивши колонии в Африка. До 2015 г. ЕС е установил специални партньорски отношения със 79 държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ). ЕС предоставя най-много помощи за развитие на бедните страни в света. Помощите са свързани със спазването на човешките права от страна на получателите им.

Май 1968 г.

Бунтовете на студенти и работници във Франция разтърсват държавата из основи. В други държави от ЕС се провеждат по-умерени студентски протести. Те са израз на неудовлетворението от работата на безучастни и незаинтересовани правителства, както и на протеста срещу войната във Виетнам и надпреварата в ядреното въоръжаване.

1 юли 1968 г.

Шестте държави основателки премахват митата върху стоки, внасяни помежду им, и така за пръв път позволяват свободното движение на стоки през граница. Освен това те налагат еднакви мита за вноса на стоки от трети страни. Така се ражда най-голямата търговска група в света. Търговията между шестте държави и между ЕС и останалата част на света нараства стремглаво.

Август 1968 г.

Съветски танкове нахлуват в Прага, за да потушат краткотрайната „Пражка пролет“ на зараждащата се демокрация в Чехословакия. Чехите и словаците са безпомощни пред 600 000 войници, окупирали страната.

20 юли 1969 г.

Американската космическа ракета „Аполо 11“ каца на Луната. Нийл Армстронг става първият човек стъпил на повърхността ѝ, последван от Бъз Олдрин. Третият астронавт в екипа, Майкъл Колинс, остава в орбита в командния модул.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top