Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1969

Zgodovina Evropske unije - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

1

Luksemburg je prevzel predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

Februar

6-7

Svet Zahodnoevropske unije se je sestal v Luxembourgu.

Julij

1

Nizozemska je prevzela predsedovanje Svetu Evropskih skupnosti.

6

Belgijski politik Jean Rey je bil znova izvoljen za predsednika Komisije.

16

Komisija je Svetu predstavila predlog o popolni nadomestitvi finančnih prispevkov držav članic z lastnimi sredstvi Evropskih skupnosti ter o večjih proračunskih pooblastilih Evropskega parlamenta.

22-23

Svet je nadaljeval s presojo prošenj za članstvo v Evropskih skupnostih, ki so jih predložili Združeno kraljestvo, Danska, Irska in Norveška. Komisijo je zaprosil za dopolnitev mnenja, ki ga je o zadevi pripravila septembra 1967.

29

Podpis druge konvencije iz Yaoundéja.

Avgust

10

Na željo Sveta je Komisija pripravila dopolnjeno mnenje o o prošnjah za članstvo v Evropskih skupnostih, ki so jih predložili Združeno kraljestvo, Danska, Irska in Norveška.

26-23/9

V Ženevi, Švica, je potekalo deveto zasedanje Konference Združenih narodov o trgovini in razvoju. Glavna tema pogovorov je bil prispevek Konference k drugemu razvojnemu desetletju Združenih narodov.

Oktober

1

Komisija je predstavila dopolnjeno mnenje o prošnjah za članstvo v Evropskih skupnostih, ki so jih predložili Združeno kraljestvo, Danska, Irska in Norveška.

15

Komisija je Svetu predstavila predlog o instrumentih Skupnosti za spodbujanje politike regionalnega razvoja.

November

12

Sodišče Evropskih skupnosti je v zadevi Stauder prvič izrazilo mnenje o zaščiti posameznika in potrdilo, da splošna načela prava Skupnosti, katerih spoštovanje zagotavlja Sodišče, zajemajo tudi temeljne pravice posameznika.

December

1-2

V Haagu na Nizozemskem je potekalo srečanje na vrhu. Voditelji držav članic so potrdili svojo pripravljenost za vzpostavitev resnične ekonomske in monetarne unije ter s tem povezano uskladitev socialnih politik. Znova so izrazili načelno strinjanje s širitvijo Evropskih skupnosti.

11

Predsednik Komisije Jean Rey je v Evropskem parlamentu izrazil zadovoljstvo z dosežki srečanja na vrhu glede širitve in krepitve Evropske skupnosti.

31

Konec dvanajstletnega prehodnega obdobja, ki ga je za uvedbo skupnega trga določila Pogodba o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi
Back to top