Európska únia

História Európskej únie - 1969

História Európskej únie - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

1.

Luxembursko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

Február

6. - 7.

V Luxemburgu sa koná zasadnutie Rady Západoeurópskej únie (ZEÚ).

Júl

1.

Holandsko preberá predsedníctvo Rady Európskych spoločenstiev.

6.

Pán Jean Rey je znovu zvolený za predsedu Komisie.

16.

Komisia predkladá Rade oznámenie o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev a o zvýšení rozpočtových právomocí Európskeho parlamentu.

22. - 23.

Rada obnovuje preskúmanie žiadosti Spojeného kráľovstva, Dánska, Írska a Nórska o členstvo v ES. Žiada Komisiu o aktualizáciu stanoviska, ktoré v tejto záležitosti vydala v septembri 1967.

29.

Podpis druhého dohovoru z Yaoundé.

August

10.

Komisia na žiadosť Rady aktualizuje stanovisko, ktoré vydala k žiadosti Spojeného kráľovstva, Dánska, Írska a Nórska o členstvo v ES.

26. - 23. 9.

V Ženeve (Švajčiarsko) sa koná deviate zasadnutie Konferencie OSN pre rozvoj a obchod (UNCTAD). Rokovania sa sústredia najmä na príspevok UNCTAD k druhému desaťročiu rozvoja OSN.

Október

1.

Komisia predkladá doplňujúce stanovisko k žiadostiam Spojeného kráľovstva, Dánska, Írska a Nórska o členstvo v ES.

15.

Komisia predkladá Rade návrh rozhodnutia o zabezpečení nástrojov, ktoré Spoločenstvo potrebuje na podporu politiky regionálneho rozvoja.

November

12.

Rozsudok vo veci Stauder. Európsky súdny dvor sa prvýkrát vyjadruje k ochrane fyzickej osoby a dospel k záveru, že všeobecné princípy práva Spoločenstva, ktorých dodržiavanie má Súdny dvor zabezpečovať, zahŕňajú základné práva fyzických osôb.

December

1. - 2.

V Haagu (Holandsko) sa koná samit. Hlavy štátov a vlád potvrdili svoju ochotu postupovať smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii a k úzkemu zosúladeniu sociálnych politík, ktoré takáto únia vyžaduje. Znova zdôraznili súhlas so zásadou rozširovania Spoločenstva.

11.

Pán Rey, predseda Komisie, vyjadruje pred Európskym parlamentom spokojnosť s rozhodnutiami, ktoré sa prijali na samite, o dobudovaní a posilnení Spoločenstva.

31.

Končí sa dvanásťročné prechodné obdobie na zavedenie spoločného trhu, ustanovené v Zmluve o Európskych hospodárskych spoločenstvách (EHS).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top