Uniunea Europeană

Istoria Uniunii Europene - 1969

Istoria Uniunii Europene - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ianuarie

1

Luxemburg preia preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

Februarie

6-7

La Luxemburg are loc o reuniune a Consiliului Uniunii Europei Occidentale (UEO).

Iulie

1

Ţările de Jos preiau preşedinţia Consiliului Comunităţilor Europene.

6

Jean Rey este reales preşedinte al Comisiei.

16

Comisia înaintează Consiliului un memoriu privind înlocuirea contribuţiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunităţilor şi întărirea prerogativelor bugetare ale Parlamentului European.

22-23

Consiliul reia examinarea solicitărilor de aderare la CE ale Regatului Unit, Danemarcei, Irlandei şi Norvegiei. Acesta solicită Comisiei să îşi actualizeze avizul emis în această privinţă în septembrie 1967.

29

Semnarea celei de-a doua convenţii de la Yaoundé.

August

10

La solicitarea Consiliului, Comisia actualizează avizul emis în ceea ce priveşte aderarea la CE a Regatului Unit, Danemarcei, Irlandei şi Norvegiei.

26-23/9

Cea de-a noua sesiune a Conferinţei Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare (UNCTAD) este organizată la Geneva (Elveţia). Discuţiile vizează în principal contribuţia UNCTAD la cel de-al doilea deceniu al dezvoltării al ONU.

Octombrie

1

Comisia prezintă un aviz suplimentar privind solicitările de aderare la CE ale Regatului Unit, Danemarcei, Irlandei şi Norvegiei.

15

Comisia înaintează Consiliului un proiect de decizie privind înzestrarea Comunităţii cu instrumentele necesare pentru promovarea unei politici de dezvoltare regională.

Noiembrie

12

Hotărârea Stauder. Pentru prima dată, Curtea Europeană de Justiţie face observaţii privind protecţia individului, susţinând că principiile generale ale dreptului comunitar, a căror respectare este asigurată de către Curte, includ drepturile fundamentale ale individului.

Decembrie

1-2

La Haga (Ţările de Jos) se desfăşoară un summit în cadrul căruia şefii de stat sau de guvern îşi confirmă intenţia de a se îndrepta către o uniune economică şi monetară autentică, acceptând faptul că aceasta presupune o aliniere a politicilor sociale şi îşi reafirmă acordul de principiu privind extinderea Comunităţii.

11

Dl Rey, preşedintele Comisiei, îşi exprimă în faţa Parlamentului European satisfacţia cu privire la deciziile adoptate în cadrul summitului în ceea ce priveşte extinderea şi consolidarea Comunităţii.

31

Se încheie perioada de tranziţie de 12 ani prevăzută de Tratatul privind Comunităţile Economice Europene (CEE) pentru punerea în aplicare a pieţei comune.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Alte linkuri
Back to top