Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1969

Eiropas Savienības vēsture - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Janvāris

1

Luksemburga pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Februāris

6-7

Luksemburgā notiek Rietumeiropas Savienības (RES) Padomes sanāksme.

Jūlijs

1

Nīderlande pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

6

Žanu Reju atkārtoti ievēl par Komisijas priekšsēdētāju.

16

Komisija iesniedz Padomei memorandu par dalībvalstu finanšu iemaksu aizstāšanu ar Kopienu pašu resursiem un par Eiropas Parlamenta budžeta pilnvaru paplašināšanu.

22-23

Padome atsāk izskatīt Apvienotās Karalistes, Dānijas, Īrijas un Norvēģijas pieteikumus dalībai EK. Tā lūdz Komisiju precizēt savu atzinumu, ko tā par šo jautājumu sniedza 1967. gada septembrī.

29

Tiek parakstīta otrā Jaundes konvencija.

Augusts

10

Pēc Padomes lūguma Komisija precizē savu atzinumu, ko tā sniedza par Apvienotās Karalistes, Dānijas, Īrijas un Norvēģijas pieteikumiem dalībai EK.

26-23/9

Ženēvā (Šveicē) notiek ANO Tirdzniecības un attīstības konferences (UNCTAD) devītā sesija. Tajā galvenokārt tiek runāts par UNCTAD ieguldījumu ANO otrajā attīstības desmitgadē.

Oktobris

1

Komisija iesniedz papildu atzinumu par Apvienotās Karalistes, Dānijas, Īrijas un Norvēģijas pieteikumiem dalībai EK.

15

Komisija iesniedz Padomei lēmuma projektu par tādu instrumentu nodrošināšanu Kopienai, kas tai nepieciešami, lai veicinātu reģionālās attīstības politiku.

Novembris

12

Spriedums lietā “Stauder”. Eiropas Kopienu Tiesa pirmo reizi pauž savu viedokli par personas aizsardzību, apgalvojot, ka Kopienas tiesību vispārējie principi, kuru ievērošana Tiesai jānodrošina, ietver personas pamattiesības.

Decembris

1-2

Hāgā (Nīderlandē) notiek augstākā līmeņa sanāksme. Valstu vai to valdību vadītāji apliecina savu gatavību virzīties uz patiesu ekonomikas un monetāro savienību un cieši saskaņot savu valstu sociālo politiku, ko šis process ietver, un no jauna apstiprina savu vienošanos par Kopienas paplašināšanas principu.

11

Komisijas priekšsēdētājs Žans Rejs Eiropas Parlamentam pauž gandarījumu par augstākā līmeņa sanāksmē pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz Kopienas izveides pabeigšanu un stiprināšanu.

31

Beidzas Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) līgumā paredzētais 12 gadu pārejas periods kopējā tirgus ieviešanai.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī: 
Back to top