Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1969 m.

Europos Sąjungos istorija - 1969 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Sausis

1 d.

Liuksemburgas perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Vasaris

6–7 d.

Liuksemburge įvyko Vakarų Europos Sąjungos (VES) Tarybos posėdis.

Liepa

1 d.

Nyderlandai perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

6 d.

Jeanas Rey perrinktas Komisijos pirmininku.

16 d.

Komisija Tarybai pateikė memorandumą dėl valstybių narių finansinių įmokų pakeitimo Bendrijos nuosavais ištekliais ir Europos Parlamento galių sprendžiant biudžeto klausimus padidinimo.

22–23 d.

Taryba vėl pradėjo nagrinėti Jungtinės Karalystės, Danijos, Airijos ir Norvegijos narystės EB paraiškas. Ji paprašė Komisiją atnaujinti dėl šio klausimo 1967 m. rugsėjį pateiktą nuomonę.

29 d.

Pasirašyta antroji Jaundės konvencija.

Rugpjūtis

10 d.

Tarybai paprašius Komisija atnaujino nuomonę, kurią ji buvo pateikusi dėl Jungtinės Karalystės, Danijos, Airijos ir Norvegijos narystės EB paraiškos.

rugpjūčio 26 d.– rugsėjo 23 d.

Ženevoje (Šveicarija) įvyko devintoji Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencijos (UNCTAD) sesija. Daugiausiai diskutuota apie UNCTAD indėlį į antrąjį JT plėtros dešimtmetį.

Spalis

1 d.

Komisija pateikė papildomą nuomonę dėl Jungtinės Karalystės, Danijos, Airijos ir Norvegijos narystės EB paraiškų.

15 d.

Komisija Tarybai pateikė sprendimo projektą dėl Bendrijos aprūpinimo priemonėmis, kurių jai reikia regionų plėtros politikai skatinti.

Lapkritis

12 d.

Europos Teisingumo Teismo sprendimas Stauderio byloje. Pirmą kartą Europos Teisingumo Teismas pareiškė nuomonę dėl asmens apsaugos, teigdamas, kad į bendruosius Bendrijos teisės principus, kurių laikymąsi Teismas turi užtikrinti, įtrauktos pagrindinės asmens teisės.

Gruodis

1–2 d.

Hagoje (Nyderlandai) įvyko aukščiausiojo lygio susitikimas. Valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino norą toliau kurti tikrą ekonominę ir pinigų sąjungą ir tuo tikslu glaudžiai derinti socialinę politiką, taip pat dar kartą patvirtino principinį susitarimą dėl Bendrijos plėtros.

11 d.

Komisijos pirmininkas Jeanas Rey Europos Parlamentui pareiškė esąs patenkintas aukščiausiojo lygio susitikime priimtais sprendimais dėl Bendrijos kūrimo užbaigimo ir jos stiprinimo.

31 d.

Baigėsi Europos ekonominių bendrijų (EEB) sutartyje nustatytas 12 metų pereinamasis laikotarpis bendrajai rinkai sukurti.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top