Európai Unió

Az Európai Unió története - 1969

Az Európai Unió története - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Január

1

Luxemburg átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

Február

6-7

A Nyugat-európai Unió (NYEU) Tanácsának konferenciája Luxemburgban.

Július

1

Hollandia átveszi az Európai Közösségek Tanácsának elnöki tisztségét.

6

A Bizottság ismét Jean Reyt választja elnökévé.

16

A Bizottság memorandumot terjeszt a Tanács elé arról, hogy a tagállamok pénzügyi hozzájárulásának rendszerét a Közösség saját pénzügyi forrásokkal váltsa fel, és javaslatot tesz az Európai Parlament költségvetési hatáskörének kiterjesztésére.

22-23

A Tanács újra napirendre tűzi az Egyesült Királyság, Dánia, Írország és Norvégia csatlakozási kérelmének kérdését. Kéri a Bizottságot, hogy frissítse az ügyben általa benyújtott 1967. szeptember 13-i véleményeket.

29

A második Yaoundéi Egyezmény aláírása.

Augusztus

10

A Tanács kérésére a Bizottság frissíti az Egyesült Királyság, Dánia, Írország és Norvégia csatlakozási kérelmével kapcsolatos véleményét.

26 – szeptember 23.

Összeül az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) kilencedik ülése Genfben (Svájc). A fő vitatéma az UNCTAD szerepe az ENSZ második fejlesztési évtizedében.

Október

1

A Bizottság benyújtja az Egyesült Királyság, Dánia, Írország és Norvégia közösségi csatlakozási kérelmeire vonatkozó kiegészítő véleményét.

15

A Bizottság határozattervezetet terjeszt a Tanács elé, mellyel biztosítani kívánja a Közösség számára a regionális fejlesztési politika előmozdításához szükséges eszközöket.

November

12

Ítélet a Stauder-ügyben. Az Európai Bíróság először foglal állást a személyhez fűződő jogok védelméről; álláspontja szerint a Bíróság hatáskörébe tartozó közösségi jog általános elveinek részét képezik az alapvető emberi jogok.

December

1-2

Csúcstalálkozó Hágában (Hollandia). Az állam- és kormányfők kifejezik elkötelezettségüket a valódi gazdasági és pénzügyi unió létrehozása iránt, a szociálpolitikák ezzel együtt járó összehangolását is beleértve, a Közösség bővítését illetően pedig megerősítik álláspontjukat, miszerint egyhangúan támogatják a folyamatot.

11

Jean Rey, a Bizottság elnöke az Európai Parlament előtt megelégedésének ad hangot a csúcstalálkozón hozott döntésekkel kapcsolatban, amelyek a Közösségek bővítésére és megerősítésére irányulnak.

31

Véget ér a közös piac létrehozására az Európai Gazdasági Közösség (EGK) alapító szerződésében előírt tizenkét éves átmeneti időszak.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Kapcsolódó weboldalak
Back to top