an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1969

Stair an Aontais Eorpaigh - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Eanáir

1

Téann Lucsamburg i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Feabhra

6-7

Reáchtáiltear cruinniú Chomhairle Aontas Iarthar na hEorpa (AIE) i Lucsamburg.

Iúil

1

Téann an Ísiltír i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

6

Atoghtar an tUasal Jean Rey ina uachtarán ar an gCoimisiún.

16

Cuireann an Coimisiún meamram faoi bhráid na Comhairle maidir le hacmhainní na gComhphobal féin a thabhairt isteach in áit ranníocaíochtaí airgeadais na mBallstát agus maidir le cumhachtaí buiséadacha Pharlaimint na hEorpa a láidriú.

22-23

Atosaíonn an Chomhairle an scrúdú ar na hiarratais a chuir an Ríocht Aontaithe, an Danmhairg, Éire agus an Iorua isteach ar bhallraíocht CE. Iarrann sí ar an gCoimisiún an tuairim ar tháinig sé chuici ar an gceist i mí i Mheán Fómhair 1967 a thabhairt suas chun dáta.

29

Síniú an dara Coinbhinsiún Yaoundé.

Lúnasa

10

Ar iarratas ón gComhairle, tugann an Coimisiún suas chun dáta an tuairim ar thóg sé ar na hiarratais a chuir an Ríocht Aontaithe, an Danmhairg, Éire agus an Iorua isteach ar bhallraíocht an CE,

26-23/9

Reáchtáiltear an naoú seisiún de Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD) i nGinéiv na hEilvéise. Ag an díospóireacht dírítear don chuid is mó ar an méid a chuir UNCTAD leis an dara Deich mBliana Forbartha na NA.

Deireadh Fómhair

1

Cuireann an Coimisiún tuairim bhreise isteach maidir leis na hiarratais a chuir an Ríocht Aontaithe, an Danmhairg, Éire agus an Iorua isteach ar bhallraíocht an CE.

15

Cuireann an Coimisiún dréacht-chinneadh faoi bhráid na Comhairle maidir leis na huirlisí atá ag teastáil uaidh chun beartas forbartha réigiúnaí a chur chun cinn.

Samhain

12

Rialú Stauder. Don chéad uair riamh, tugann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ráiteas ar chosaint an duine aonair, ag maíomh go n-áirítear cearta bunúsacha an duine aonair le prionsabail ginearálta dhlí an Chomhphobail, agus beidh ar an gCúirt a chinntiú go gcomhlíonfar na prionsabail ginearálta sin.

Nollaig

1-2

Reáchtáiltear cruinniú mullaigh san Háig san Ísiltír. Deimhníonn cinn stáit agus rialtais an toilteanas a bhí orthu aontas dílis eacnamaíochta agus airgeadaíochta a bhaint amach mar aon leis an dlúthchomhfhogasú ar bheartais shóisialta a ghabhann leis sin. Chomh maith leis sin athdheimhníonn siad an t-aontas a bhí déanta maidir le prionsabal méadaithe an Chomhphobail.

11

Léiríonn uachtarán an Choimisiúin, an tUasal Rey, do Pharlaimint na hEorpa go raibh sé sásta leis na cinntí a tógadh ag an gcruinniú mullaigh, cinntí a bhain le críochnú agus le neartú an Chomhphobail.

31

Tagann deireadh leis an idirthréimhse 12 bliana arna leagan síos leis an gConradh ar Chomhphobail Eacnamaíochta na hEorpa (CEE) ar mhaithe le cómhargadh a chur i bhfeidhm.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin: 
Back to top