Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1969

Euroopan unionin historia - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Tammikuu

1.

Luxemburgista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Helmikuu

6.-7.

Länsi-Euroopan unionin (WEU) neuvoston kokous pidetään Luxemburgissa. 

Heinäkuu

1.

Alankomaista tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

6.

Jean Rey valitaan uudelleen komission puheenjohtajaksi. 

16.

Komissio esittää neuvostolle muistion jäsenvaltioiden rahoitusosuuksien korvaamisesta yhteisöjen omilla varoilla ja Euroopan parlamentin budjettivallan lisäämisestä.

22.-23.

Neuvosto tarkastelee jälleen Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan, Irlannin ja Norjan mahdollista EY:n jäsenyyttä. Se pyytää komissiota ajantasaistamaan lausunnon, jonka se antoi asiasta syyskuussa 1967.

29.

Toinen Yaoundén yleissopimus allekirjoitetaan.

Elokuu

10.

Neuvoston pyynnöstä komissio saattaa ajan tasalle lausunnon, jonka se antoi Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan, Irlannin ja Norjan EY:n jäsenyyshakemuksista.

26.-23./9.

Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) yhdeksäs istunto pidetään Genevessä. Keskustelussa keskitytään lähinnä UNCTADin osallistumiseen YK:n toiseen kehitysvuosikymmeneen.

Lokakuu

1.

Komissio antaa täydentävän lausunnon Yhdistyneen kuningaskunnan, Tanskan, Irlannin ja Norjan hakemuksista EY:n jäseneksi.

15.

Komissio esittää neuvostolle päätösluonnoksen, jolla yhteisölle tarjotaan sen tarvitsemat välineet aluekehityspolitiikan edistämiseen.

Marraskuu

12.

Asiassa Stauder annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin selventää ensimmäisen kerran yksilön suojaa ja toteaa, että yhteisön oikeuden yleiset periaatteet, joiden noudattaminen tuomioistuimen on varmistettava, käsittävät yksilön perusoikeudet.

Joulukuu

1.-2.

Haagin huippukokous. Valtion- ja hallitusten päämiehet vahvistavat halukkuutensa jatkaa asteittaista kehitystä todelliseksi talous- ja rahaliitoksi sekä siihen liittyvän sosiaalipolitiikan yhdenmukaistamista. Päämiehet vahvistavat sopimuksensa yhteisön laajentamisesta.

11.

Komission puheenjohtaja Jean Rey ilmoittaa Euroopan parlamentille olevansa tyytyväinen huippukokouksessa tehtyihin päätöksiin yhteisön loppuunsaattamisesta ja vahvistamisesta.

31.

Euroopan talousyhteisön (ETY) perustamissopimuksessa suunniteltu yhteismarkkinoiden toteutumiseen kuluva 12 vuoden siirtymäkausi päättyy.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top