Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1969

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

1

Το Λουξεμβούργο αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Φεβρουάριος

6-7

Διεξάγεται στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Ιούλιος

1

Οι Κάτω Χώρες αναλαμβάνουν την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

6

Ο κ. Jean Rey επανεκλέγεται Πρόεδρος της Επιτροπής.

16

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο μνημόνιο για την αντικατάσταση των χρηματοδοτικών συνεισφορών από τους ιδίους πόρους των κρατών μελών των Κοινοτήτων και την αύξηση των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του προϋπολογισμού.

22-23

Το Συμβούλιο επανέρχεται στην εξέταση των αιτήσεων προσχώρησης στην ΕΚ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας. Ζητεί από την Επιτροπή να ανανεώσει τη γνώμη που είχε εκφέρει σχετικά με το θέμα, τον Σεπτέμβριο 1967.

29

Υπογραφή της δεύτερης σύμβασης Yaounde.

Αύγουστος

10

Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήσεως του Συμβουλίου, ενημερώνει τη γνωμοδότησή της σχετικά με την αίτηση προσχώρησης στην ΕΚ του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.

26-23/9

Διεξάγεται στη Γενεύη, Ελβετία, η ένατη σύνοδος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD). Οι συζητήσεις επικεντρώνονται κυρίως στη συμβολή της UNCTAD στη δεύτερη αναπτυξιακή δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών.

Οκτώβριος

1

Η Επιτροπή εκφέρει συμπληρωματική γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις προσχώρησης στην ΕΚ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Δανίας, της Ιρλανδίας και της Νορβηγίας.

15

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο σχέδιο απόφασης για την παροχή στην Κοινότητα των μέσων που απαιτούνται για την προώθηση της κοινής περιφερειακής πολιτικής.

Νοέμβριος

12

Απόφαση Stauder. Για πρώτη φορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει την προστασία του ατόμου αποφαινόμενο ότι οι γενικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας, την τήρηση των οποίων διασφαλίζει το Δικαστήριο, περιλαμβάνουν και τα θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα.

Δεκέμβριος

1-2

Διεξάγεται διάσκεψη κορυφής στη Χάγη, Κάτω Χώρες. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαιώνουν τη βούλησή τους να διατηρήσουν τη σταδιακή πρόοδο προς μία πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση καθώς και την απόλυτη ευθυγράμμισή τους με τις κοινοτικές πολιτικές που αυτή συνεπάγεται και επιβεβαιώνουν τη συμφωνία τους ως προς την αρχή της διεύρυνσης της Κοινότητας.

11

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Rey, , εκφράζει ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την ικανοποίησή του σχετικά με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη διάσκεψη κορυφής όσον αφορά την ολοκλήρωση και ενίσχυση της Κοινότητας.

31

Λήγει η 12ετής μεταβατική περίοδος που προβλέπετο από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) για την πρακτική εφαρμογή της κοινής αγοράς.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top