Evropská unie

Dějiny Evropské unie - 1969

Dějiny Evropské unie - 1969


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Leden

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Lucembursko.

Únor

6-7

V Lucemburku se koná zasedání Rady Západoevropské unie (ZEU).

Červenec

1

Předsednictví Rady Evropských společenství přebírá Nizozemsko.

6

Předsedou Komise je opět zvolen Jean Rey.

16

Komise předkládá Radě memorandum o nahrazení finančních příspěvků členských států vlastními zdroji Společenství a o zvýšení rozpočtových pravomocí Evropského parlamentu.

22-23

Rada znovu přezkoumává žádost Spojeného království, Dánska, Irska a Norska o vstup do Evropských společenství. Žádá Komisi, aby aktualizovala svůj názor, který v této věci vyjádřila v září 1967.

29

Podpis druhé Úmluvy z Yaoundé.

Srpen

10

Na žádost Rady aktualizuje Komise svůj názor ohledně žádosti Spojeného království, Dánska, Irska a Norska o vstup do Evropských společenství.

26-23/9

V Ženevě se koná deváté zasedání Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Jednání se zaměřují zejména na příspěvek UNCTAD do druhé rozvojové dekády OSN.

Říjen

1

Komise předkládá doplňující stanovisko k žádosti Spojeného království, Dánska, Irska a Norska o vstup do Evropských společenství.

15

Komise předkládá Radě návrh rozhodnutí, díky němuž by Společenství získalo nástroje k podpoře regionální rozvojové politiky.

Listopad

12

Rozhodnutí ve věci Stauder. Evropský soudní dvůr poprvé v historii rozhoduje ve věci ochrany jednotlivce a stanovuje, že v obecných zásadách práva Společenství, jehož dodržování má Soudní dvůr zajišťovat, jsou zahrnuta i základní práva jednotlivce.

Prosinec

1-2

V nizozemském Haagu se koná evropský summit. Vedoucí představitelé členských států potvrzují svou ochotu pokročit směrem k vytvoření skutečné hospodářské a měnové unie a úzce sladit svou sociální politiku a znovu stvrzují, že souhlasí s tím, aby se Společenství rozšiřovalo.

11

Předseda Komise Jean Rey vyjadřuje před Evropským parlamentem své uspokojení nad tím, že summit rozhodl o dokončení vnitřního trhu a posílení Společenství.

31

Končí 12leté přechodné období, které Smlouva o Evropském hospodářském společenství (EHS) stanovila k vytvoření společného trhu.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Viz také
Back to top