Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1968

Europeiska unionens historia - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

1

Frankrike tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.

Mars

12

Alain Poher omväljs till talman för Europaparlamentet.

Juli

1

Italien tar över ordförandeskapet i Europeiska gemenskapernas råd.  Tullunionen träder i kraft. De återstående tullarna vid handel inom gemenskapen avskaffas arton månader före den tidpunkt som anges i Romfördraget och Gemensamma tulltaxan ersätter nationella tullar vid handel med övriga världen.

Oktober

23

EG-domstolen firar sin tioårsdag. Ett stort antal företrädare för gemenskapsinstitutionerna, regeringarna samt medlemsstaternas högsta domstolar och förvaltningsdomstolar deltar i ett formellt möte med anledning av högtidsdagen.

November

27

Rådet, parlamentet och kommissionen diskuterar gemenskapens framtid. Diskussionen handlar framförallt om behovet av att stärka och vidga gemenskapsinstitutionerna samt att göra dem mer demokratiska, att garantera Euratoms framtid och att inleda ett närmare samarbete på det monetära området.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också
Back to top