Unia Europejska

Historia Unii Europejskiej - 1968

Historia Unii Europejskiej - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Styczeń

1

Francja przejmuje prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich.

Marzec

12

Alain Poher zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Lipiec

1

Włochy przejmują prezydencję w Radzie Wspólnot Europejskich. Wejście w życie unii celnej. Następuje zniesienie pozostałych ceł w handlu wewnątrzwspólnotowym 18 miesięcy przed terminem wyznaczonym w traktacie rzymskim i wprowadzenie wspólnej taryfy celnej, która zastępuje cła krajowe w handlu z resztą świata.

Październik

23

Europejski Trybunał Sprawiedliwości obchodzi 10 rocznicę powstania. W oficjalnym spotkaniu zorganizowanym z tej okazji udział bierze wielu przedstawicieli instytucji wspólnotowych, rządów oraz sądów wyższej instancji i sądów administracyjnych państw członkowskich.

Listopad

27

Rada, Parlament i Komisja wymieniają poglądy w sprawie przyszłości Wspólnot. Prowadzi to do dyskusji dotyczącej potrzeby nadania Wspólnotom bardziej demokratycznego charakteru, wzmocnienia i poszerzenia integracji, zapewnienia przyszłości Euratomu i ustanowienia bliskiej współpracy w dziedzinie monetarnej.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zobacz również: 
Back to top