Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 1968

De geschiedenis van de Europese Unie - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januari

1

Frankrijk neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over.

Maart

12

De heer Alain Poher wordt herkozen als voorzitter van het Europees Parlement.

Juli

1

Italië neemt het voorzitterschap van de Raad van de Europese Gemeenschappen over. De douane-unie treedt in werking. De douanerechten die nog werden geïnd in het kader van het intracommunautair handelsverkeer, worden 18 maanden vóór de in het Verdrag van Rome vastgestelde datum afgeschaft en het gemeenschappelijk douanetarief wordt ingevoerd ter vervanging van de nationale douanerechten in het handelsverkeer met de rest van de wereld.

Oktober

23

Het Europese Hof van Justitie viert zijn tiende verjaardag tijdens een plechtige zitting die wordt bijgewoond door talrijke vertegenwoordigers van de instellingen van de Gemeenschap, de regeringen en de hoogste gerechtelijke en administratieve instanties van de lidstaten.

November

27

De Raad, het Parlement en de Commissie wisselen van gedachten over de vooruitzichten van de Gemeenschappen. Er volgt een debat over de noodzaak om de institutionele mechanismen van de Gemeenschap te democratiseren, te versterken en uit te breiden, om de toekomst van Euratom te garanderen en nauwe samenwerking op monetair gebied tot stand te brengen.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Zie ook: 
Back to top