Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1968

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jannar

1

Franza tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej.

Marzu

12

Is-Sur Alain Poher jerġa' jiġi elett President tal-Parlament Ewropew.

Lulju

1

L-Italja tassumi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej. Tidħol fis-seħħ l-unjoni doganali. L-aħħar dazji doganali fuq il-kummerċ intra-Komunitarju jiġu aboliti 18-il xahar qabel skedat fit-Trattat ta' Ruma u tiddaħħal it-tariffa doganali komuni biex tieħu post id-dazji doganali nazzjonali fil-kummerċ mal-bqija tad-dinja.

Ottubru

23

Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja tiċċelebra l-għaxar anniversarju tagħha. Numru kbir ta' rappreżentanti tal-istituzzjonijiet Komunitarji, il-gvernijiet u l-Qrati għolja u t-tribunali amministrattivi tal-Istati Membri jattendu għal-laqgħa formali li saret għall-okkażjoni.

Novembru

27

Il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni kellhom skambju ta' opinjonijiet dwar il-prospetti tal-Komunitajiet. Dan joħloq diskussjoni dwar il-ħtieġa li l-Komunitajiet isiru aktar demokratiċi, tissaħħaħ u titwessa' l-integrazzjoni, jiġi ggarantit il-futur tal-Euratom u tiddaħħal kooperazzjoni mill-qrib fil-qasam monetarju.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll: 
Back to top