Eiropas Savienība

Eiropas Savienības vēsture - 1968

Eiropas Savienības vēsture - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Janvāris

1

Francija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru.

Marts

12

Alēnu Poēru atkārtoti ievēl par Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju.

Jūlijs

1

Itālija pārņem Eiropas Kopienu Padomes prezidentūru. Stājas spēkā muitas savienība. Pēdējās muitas nodevas Kopienas iekšējā tirdzniecībā tiek atceltas 18 mēnešus pirms Romas Līgumā paredzētā termiņa, un tiek ieviests kopējais muitas tarifs, aizstājot valstu muitas nodevas tirdzniecībai ar pārējām pasaules valstīm.

Oktobris

23

Eiropas Kopienu Tiesa atzīmē savu 10. gadadienu. Šim notikumam par godu rīkotajā oficiālajā sanāksmē piedalās daudz pārstāvju no Kopienas iestādēm, dalībvalstu valdībām, augstākajām tiesām un administratīvajiem tribunāliem.

Novembris

27

Notiek Padomes, Parlamenta un Komisijas viedokļu apmaiņa par Kopienu turpmākajām perspektīvām. Izraisās diskusija par to, ka Kopienām jākļūst demokrātiskākām, ir jāpastiprina un jāpaplašina integrācija, jānodrošina Euratom nākotne un jāveido cieša sadarbība monetārajā jomā.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Skatīt arī
Back to top