Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1968 m.

Europos Sąjungos istorija - 1968 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Sausis

1 d.

Prancūzija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai.

Kovas

12 d.

Alainas Poheris perrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Liepa

1 d.

Italija perėmė pirmininkavimą Europos Bendrijų Tarybai. Pradėjo veikti muitų sąjunga. Likę Bendrijos vidaus prekybos muitai panaikinti 18 mėn. anksčiau, nei numatyta Romos sutartyje. Nacionaliniai valstybių narių prekybos su kitomis pasaulio šalimis muitai pakeisti bendraisiais muitais.

Spalis

23 d.

Europos Teisingumo Teismas mini savo veiklos dešimtmetį. Šia proga surengtame oficialiame posėdyje dalyvavo daug Bendrijos institucijų, valstybių narių vyriausybių, aukščiausios instancijos ir administracinių teismų atstovų.

Lapkritis

27 d.

Taryba, Parlamentas ir Komisija pasikeitė nuomonėmis apie Bendrijų perspektyvas. Pradėta diskutuoti apie tai, kad Bendrijos turi tapti demokratiškesnės, kad reikia stiprinti ir plėtoti integraciją, užtikrinti Euratomo ateitį ir pradėti glaudžiai bendradarbiauti pinigų politikos srityje.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija: 
Back to top