an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1968

Stair an Aontais Eorpaigh - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Eanáir

1

Téann an Fhrainc i gceann Uachtaránachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach.

Márta

12

Atoghtar an tUasal Alain Poher ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Iúil

1

Téann an Iodáil i gceann Uachtarántachta ar Chomhairle na gComhphobal Eorpach. Tagann an t-aontas custaim i bhfeidhm. Cuirtear ar neamhní dleachtanna custaim ar thrádáil laistigh den Chomhphobal 18 mí roimh an mhéid a bhí leagtha amach i gConradh na Róimhe agus tugtar isteach an chomhtharaif chustaim in áit dleachtanna custaim náisiúnta ar thrádáil leis an gcuid eile den domhan.

Deireadh Fómhair

23

Ceiliúrann Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach an comóradh deich mbliana aici. Freastalaíonn líon mór ionadaithe de chuid institiúidí an Chomhphobail, na rialtas agus na nArdchúirteanna agus binsí riaracháin na mBallstát ar chruinniú foirmiúil a reáchtáladh don ócáid sin.

Samhain

27

Reáchtálann an Chomhairle, an Pharlaimint agus an Coimisiún malartú tuairimí maidir le hionchais na gComhphobal. Eascraíonn díospóireacht as seo ar an ngá leis na Comhphobail a dhéanamh níos daonlathaí, le comhtháthú a neartú agus a leathnú, le todhchaí Euratom a chinntiú agus le dlúthchomhoibriú a thabhairt isteach i réimse na hairgeadaíochta.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin: