Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 1968

Euroopan unionin historia - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Tammikuu

1.

Ranskasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio.

Maaliskuu

12.

Alain Poher valitaan uudelleen Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Heinäkuu

1.

Italiasta tulee Euroopan yhteisöjen neuvoston puheenjohtajavaltio. Tulliliitto toteutuu. Yhteisön viimeiset sisäiset tullit poistuvat 18 kuukautta Rooman sopimuksessa esitettyä aikataulua aiemmin. Yhteinen tullitariffi otetaan käyttöön korvaamaan kansalliset tullit yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa. 

Lokakuu

23.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin viettää 10-vuotisjuhlaansa. Juhlan kunniaksi järjestettyyn viralliseen tilaisuuteen osallistuu lukuisia yhteisöjen toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten, ylempien oikeusasteiden ja hallintotuomioistuinten edustajia.

Marraskuu

27.

Neuvosto, parlamentti ja komissio kokoontuvat keskustelemaan yhteisöjen tulevaisuudesta. Tapaaminen johtaa keskusteluun tarpeesta tehdä yhteisöjen toimielinjärjestelmästä entistä demokraattisempi, vahvempi ja laajempi sekä taata Euratomin tulevaisuus ja aikaansaada tiiviimpää yhteistyötä rahatalouden alalla.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top