Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 1968

Euroopa Liidu ajalugu - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Jaanuar

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Prantsusmaa.

Märts

12

Alain Pohler valitakse tagasi Euroopa Parlamendi presidendiks.

Juuli

1

Euroopa Ühenduste Nõukogu eesistujaks saab Itaalia. Jõustub tolliliit. Ühendusesiseses kaubanduses alles jäänud tollimaksud kaotatakse poolteist aastat enne Rooma lepingus ettenähtud tähtaega. Kehtestatakse ühtne tollitariifistik, mis asendab riikide tollimaksud kauplemisel muu maailmaga.

Oktoober

23

Euroopa Kohus tähistab kümnendat tegevusaastat. Sündmuse tähistamiseks peetud ametlikul kohtumisel osaleb suur hulk ühenduse institutsioonide, liikmesriikide valitsuste ning kõrgemate kohtuastmete ja halduskohtute esindajaid.

November

27

Nõukogu, parlament ja komisjon arutavad ühenduste tulevikuväljavaateid. Algab arutelu vajaduse üle muuta ühendused demokraatlikumaks, tugevdada ja laiendada lõimumist, tagada Euratomi tulevik ja sisse seada rahanduslik koostöö.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Vaata ka …
Back to top