Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1968

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Ιανουάριος

1

Η Γαλλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Μάρτιος

12

Ο κ. Alain Poher επανεκλέγεται Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ιούλιος

1

Η Ιταλία αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αρχίζει να ισχύει η τελωνειακή ένωση. Οι ισχύοντες δασμοί στο ενδοκοινοτικό εμπόριο καταργούνται 18 μήνες νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε ηΣυνθήκη της Ρώμη. και θεσπίζεται το κοινό δασμολόγιο σε αντικατάσταση των εθνικών δασμολογίων στο εμπόριο με τα υπόλοιπα κράτη.

Οκτώβριος

23

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εορτάζει τη 10η επέτειό του. Μεγάλος αριθμός εκπροσώπων των κοινοτικών οργάνων, των κυβερνήσεων και των ανωτάτων δικαστηρίων και ιδίως των διοικητικών, των κρατών μελών συμμετέχουν στην επίσημη συνεδρίαση που πραγματοποιείται με την ευκαιρία αυτή.

Νοέμβριος

27

Το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις προοπτικές των Κοινοτήτων. Αυτό δίνει έναυσμα για συζήτηση όσον αφορά την ανάγκη να καταστεί ο κοινοτικός θεσμικός μηχανισμός δημοκρατικός, να ενισχυθεί και να διευρυνθεί, να εξασφαλισθεί το μέλλον της Ευρατόμ και να εγκαθιδρυθεί στενή συνεργασία στον νομισματικό τομέα.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Back to top