Europæiske Union

Den Europæiske Unions historie - 1968

Den Europæiske Unions historie - 1968


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

1

Frankrig overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.

Marts

12

Alain Poher blev genvalgt til formand for Europa-Parlamentet.

Juli

1

Italien overtog formandskabet for Rådet for De Europæiske Fællesskaber.Toldunionen trådte i kraft. De resterende toldafgifter ved handel inden for Fællesskabet blev afskaffet atten måneder før det tidspunkt, der var fastsat i Rom-traktaten, og de nationale toldafgifter ved handel med tredjelande blev erstattet af den fællestoldtarif.

Oktober

23

EF-Domstolen fejrede sin tiårsdag. Et stort antal repræsentanter for Fællesskabets institutioner, regeringerne samt medlemsstaternes højeste domstole og forvaltningsdomstole deltog i den officielle højtideligholdelse.

November

27

Rådet, Parlamentet og Kommissionen udvekslede meninger om Fællesskabernes fremtid, hvilket gav anledning til at diskutere behovet for at demokratisere Fællesskabets institutionelle mekanismer, at styrke og udvide Fællesskabet, at sikre Euratomsfremtid og at indlede et nærmere samarbejde på det monetære område.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se også: 
Back to top