Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 1968 r.

Историята на Европейския съюз - 1968 r.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Януари

1

Франция поема председателството на Съвета на Европейските общности.

Март

12

Ален Поер е преизбран за председател на Европейския парламент.

Юли

1

Италия поема председателството на Съвета на Европейските общности. Влиза в сила митническият съюз. Митата, налагани при осъществяване на търговия в рамките на Общността, са премахнати 18 месеца по-рано от предвиденото в Римския договор. Въвежда се обща митническа тарифа, която заменя националните мита, налагани при осъществяване на търговия с държави от останалата част на света.

Октомври

23

Съдът нa Европейските общности отбелязва своята 10-та годишнина. Голям брой представители на институциите на Общността, на правителствата, на висшите съдилища и административните трибунали на държавите-членки присъстват на официалната среща по случай честването на годишнината.

Ноември

27

Съветът, Парламентът и Комисията обменят възгледи и идеи за перспективите на Общностите. Това слага начало на дискусия относно необходимостта от демократизиране на Общностите, укрепване и разширяване на интеграцията, гарантиране на бъдещето на Евратом и въвеждане на тясно сътрудничество в областта на валутната политика.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Вижте също
Back to top