Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 1967

Europeiska unionens historia - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februari

9

Ministerrådet beslutar att harmonisera de indirekta skatterna inom gemenskapen, att anta principen om mervärdesskattesystemet och att godkänna det första programmet på medellång sikt om ekonomisk politik. I programmet definieras och fastställs målen för gemenskapens ekonomiska politik för de kommande åren.

Mars

13

Alain Poher omväljs till talman för Europaparlamentet.

Maj

11

Storbritannien ansöker återigen om medlemskap i gemenskapen. Ansökan följs av ansökningar från Irland och Danmark samt, något senare, Norge. General de Gaulle vägrar fortfarande att acceptera ett brittiskt medlemskap.

29-30

Ett toppmöte hålls i Rom för att högtidlighålla tioårsdagen av undertecknandet av fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom). Enligt stats- och regeringscheferna skall fusionsfördraget, som innebär upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för det tre Europeiska gemenskaperna, träda i kraft den 1 juli 1967.

Juni

30

Kommissionen undertecknar slutakten från de multilaterala GATT-förhandlingarna (Kennedy-rundan).

Juli

1

Fusionsfördraget om upprättandet av ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna (EKSG, EEG och Euratom) träder i kraft. Från och med nu har gemenskaperna en enda kommission och ett enda råd. Båda instanserna fortsätter dock att verka i enlighet med bestämmelserna för varje enskild gemenskap.

3

Europeiska gemenskapernas råd håller sitt första möte med Tyskland som ordförandeland.

6

Den nya kommissionen, med Jean Rey som ordförande, tillträder.

September

13

Kommissionen avger ett yttrande om de brittiska, danska, irländska och norska ansökningarna om EG-medlemskap.

November

28

Gemenskapsinstitutionerna håller sitt årliga gemensamma möte och diskuterar gemenskapens utveckling efter sammanslagningen av institutionerna.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Se också: 
Back to top