Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 1967

Zgodovina Evropske unije - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Februar

9

Svet ministrov Evropske gospodarske skupnosti (EGS) je sprejel odločitve o uskladitvi posrednih davkov v Skupnosti, o načelni uvedbi sistema davka na dodano vrednost in o sprejetju prvega srednjeročnega gospodarskega programa, ki je določal cilje gospodarske politike Skupnosti v naslednjih letih.

Marec

13

Francoski politik Alain Poher je bil znova izvoljen za predsednika Evropskega parlamenta.

Maj

11

Združeno kraljestvo je znova vložilo prošnjo za pridružitev Evropskim skupnostim. Sledili sta mu Irska in Danska, nekoliko pozneje tudi Norveška. Francoski predsednik general Charles de Gaulle je še vedno nasprotoval pristopu Velike Britanije.

29-30

Na srečanju na vrhu v italijanski prestolnici Rim so države članice obeležile deseto obletnico podpisa pogodb EGS in Euratom. Voditelji držav so izrazili namero, da pogodba o združitvi institucij treh skupnosti začne veljati 1. julija 1967.

Junij

30

Komisija je podpisala sklepno listino Kennedyjevega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj v okviru Splošnega sporazuma o tarifah in trgovini (GATT).

Julij

1

Začetek veljavnosti pogodbe o združitvi izvršnih organov Evropskih skupnosti (Evropske skupnosti za premog in jeklo, EGS, Euratom). Poslej so imele Evropske skupnosti eno Komisijo in en Svet, ki pa sta še naprej delovala v skladu s predpisi posamezne skupnosti.

3

Svet Evropskih skupnosti je imel ustanovno zasedanje pod vodstvom Nemčije, ki je bila takrat predsedujoča država.

6

Začetek dela nove komisije pod vodstvom belgijskega politika Jeana Reya.

September

13

Komisija je predstavila svoje stališče o prošnjah za članstvo v Evropskih skupnostih, ki so jih predložili Združeno kraljestvo, Danska, Irska in Norveška.

November

28

Na vsakoletnem skupnem srečanju institucij je bil na dnevnem redu prihodnji razvoj Evropskih skupnosti po združitvi institucij.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Glej tudi
Back to top