Európska únia

História Európskej únie - 1967

História Európskej únie - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Február

9.

Rada ministrov EHS sa rozhodla harmonizovať nepriame dane v Spoločenstve, prijať zásadu systému dane z pridanej hodnoty a schváliť prvý strednodobý program hospodárskej politiky, v ktorom sa definujú ciele hospodárskej politiky Spoločenstva na budúce roky a stanovuje sa harmonogram ich realizácie.

Marec

13.

Pán Alain Poher je znovu zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Máj

11.

Spojené kráľovstvo znovu žiada o vstup do Spoločenstva. Následne o vstup požiada Írsko a Dánsko, a trocha neskôr Nórsko. Generál de Gaulle sa stále zdráha prijať pristúpenie Spojeného kráľovstva.

29. - 30.

V Ríme (Taliansko) sa koná samit na oslavu desiateho výročia podpisu Zmluvy o EHS a Zmluvy o Euratome. Hlavy štátov a vlád vyjadrujú úmysel uviesť do platnosti Zmluvu o zlúčení inštitúcií troch Spoločenstiev od 1. júla 1967.

Jún

30.

Komisia podpisuje záverečný akt z Kennedyho kola mnohostranných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Júl

1.

Zmluva o vytvorení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev nadobúda platnosť, čím sa zlučujú výkonné orgány Európskych spoločenstiev (ESUO, EHS, Euratom). Odteraz budú mať Európske spoločenstvá jednu Komisiu a jednu Radu. Obe však naďalej pôsobia v súlade s pravidlami upravujúcimi každé zo Spoločenstiev.

3.

Prvé zasadnutie Rady Európskych spoločenstiev sa koná za nemeckého predsedníctva.

6.

Nová Komisia na čele s jej predsedom Jeanom Reyom sa ujíma funkcie.

September

13.

Komisia vydáva stanovisko k žiadostiam Spojeného kráľovstva, Dánska, Írska a Nórska o členstvo v ES.

November

28.

Koná sa spoločné výročné zasadnutie inšitúcií, na ktorom sa diskutuje o vyhliadkach rozvoja Spoločenstiev po zlúčení inštitúcií.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Klikni tiež na...
Back to top