Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1967

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Frar

9

Il-Kunsill tal-Ministri tal-KEE jiddeċiedi li jarmonizza t-taxxi indiretti fil-Komunità, li jadotta l-prinċipju tas-sistema ta' taxxa fuq il-valur miżjud u li japprova l-ewwel programm ta' politika ekonomika fuq perjodu medju li jiddefinixxi u jiffissa l-miri tal-politika ekonomika tal-Komunità għas-snin li ġejjin.

Marzu

13

Is-Sur Alain Poher jerġa' jiġi elett President tal-Parlament Ewropew.

Mejju

11

Ir-Renju Unit jerġa' japplika sabiex jissieħeb fil-Komunità. Huwa jiġi segwit mill-Irlanda u d-Danimarka u, ftit wara, min-Norveġja. Il-Ġeneral de Gaulle għadu riluttanti li jaċċetta l-adeżjoni tar-Renju Unit.

29-30

F'Ruma, l-Italja, isir samit sabiex jiġi ċċelebrat l-għaxar anniversarju mill-iffirmar tat-Trattati tal-KEE u tal-Euratom. Il-kapijiet ta' stat jew tal-gvern jesprimu l-intenzjoni tagħhom li jdaħħlu fis-seħħ it-Trattat li jgħaqqad l-istituzzjonijiet tat-tliet Komunitajiet mill-1 ta' Lulju 1967.

Ġunju

30

Il-Kummissjoni tiffirma l-Att finali tan-negozjati multilaterali (sessjoni ta' Kennedy) tal-Ftehim Ġenerali dwar it-Tariffi u l-Kummerċ (GATT).

Lulju

1

Jidħol fis-seħħ it-Trattat tal-Għaqda, li jgħaqqad l-eżekuttivi tal-Komunitajiet Ewropej (KEFA, KEE, Euratom). Minn issa 'l quddiem, il-Komunitajiet Ewropej se jkollhom Kummissjoni waħda u Kunsill wieħed. Madankollu, it-tnejn ikomplu jaġixxu skont ir-regoli li jmexxu kull waħda mill-Komunitajiet.

3

Il-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej jagħmel l-ewwel sessjoni tiegħu bil-Ġermanja fil-Presidenza.

6

Tieħu l-kariga l-Kummissjoni l-ġdida, preseduta minn Jean Rey.

Settembru

13

Il-Kummissjoni toħroġ opinjoni dwar l-applikazzjonijiet għas-sħubija fil-KE ppreżentati mir-Renju Unit, id-Danimarka, l-Irlanda u n-Norveġja.

Novembru

28

L-istituzzjonijiet jagħmlu l-ewwel laqgħa annwali konġunta tagħhom u jiddiskutu l-prospetti għall-iżvilupp tal-Komunitajiet wara l-għaqda tal-istituzzjonijiet.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Ara wkoll
Back to top