Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 1967 m.

Europos Sąjungos istorija - 1967 m.


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Vasaris

9 d.

EEB Ministrų Taryba nusprendė Bendrijoje suderinti netiesioginius mokesčius, pradėti taikyti pridėtinės vertės mokesčio sistemos principą ir patvirtinti pirmąją vidutinės trukmės laikotarpio ekonomikos politikos programą, kurioje apibrėžti ir nustatyti ateinančių metų Bendrijos ekonomikos politikos tikslai.

Kovas

13 d.

Alainas Poheris perrinktas Europos Parlamento pirmininku.

Gegužė

11 d.

Jungtinė Karalystė vėl pateikė stojimo į Bendriją paraišką. Po jos stojimo paraiškas pateikė Airija, Danija ir, kiek vėliau, Norvegija. Generolas de Golis vis dar nebuvo linkęs pritarti Jungtinės Karalystės narystei.

29−30 d.

Romoje (Italija) surengtas aukščiausiojo lygio susitikimas dešimtosioms EEB ir Euratomo sutarčių pasirašymo metinėms paminėti. Valstybių ir vyriausybių vadovai pareiškė ketiną pasiekti, kad visų trijų Bendrijų institucijų sujungimo sutartis įsigaliotų 1967 m. liepos 1 d.

Birželis

30 d.

Komisija pasirašė daugiašalių derybų dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) Kenedžio rato baigiamąjį aktą.

Liepa

1 d.

Įsigaliojo Sujungimo sutartis – sujungtos Europos Bendrijų (EAPB, EEB, Euratomo) vykdomosios institucijos. Nuo šios dienos visos Europos Bendrijos turėjo bendrą Komisiją ir bendrą Tarybą, bet abi šios institucijos ir toliau veikė pagal atskirų Bendrijų taisykles.

3 d.

Įvyko pirmasis Europos Bendrijų Tarybos, kuriai pirmininkavo Vokietija, posėdis.

6 d.

Pradėjo darbą naujoji Komisija, jos pirmininkas – Jeanas Rey.

Rugsėjis

13 d.

Komisija pateikė nuomonę dėl Jungtinės Karalystės, Danijos, Airijos ir Norvegijos narystės EB paraiškų.

Lapkritis

28 d.

Įvyko bendras metinis institucijų posėdis, kuriame aptartos Bendrijų raidos perspektyvos po institucijų sujungimo.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Papildoma informacija
Back to top