Európai Unió

Az Európai Unió története - 1967

Az Európai Unió története - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Február

9

Az EGK Minisztereinek Tanácsa dönt a közvetett adóztatás harmonizálásáról, a hozzáadottérték-adó elvének elfogadásáról, valamint jóváhagyja a Közösség első középtávú gazdaságpolitikai programját, amely meghatározza a Közösség célkitűzéseit az elkövetkező évekre.

Március

13

Az Európai Parlament ismét Alain Pohert választja elnökévé.

Május

11

Az Egyesült Királyság ismétbenyújtja csatlakozási kérelmét az Európai Közösségekhez, majd Írország és Dánia, nem sokkal később pedig Norvégia kéri felvételét. De Gaulle továbbra is vonakodik zöld utat adni a brit csatlakozásnak.

29–30

A Római Szerződések tízéves évfordulójának alkalmából Rómában csúcstalálkozót tartanak a tagállamok. Az állam- és kormányfők bejelentik, hogy 1967. július 1-jével hatályba lép a három intézmény egyesüléséről szóló szerződés.

Június

30

A Bizottság aláírja az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) többoldalú tárgyalásainak (Kennedy-forduló) záróokmányát.

Július

1

Hatályba lép a három európai közösség (ESZAK, EGK, EURATOM) végrehajtó szerveinek egyesüléséről szóló szerződés. Ettől kezdve az Európai Közösségeknek egyetlen Bizottsága és egyetlen Tanácsa van, noha ezen intézmények továbbra is az egyes közösségek saját szabályainak megfelelően járnak el.

3

Megtartja első ülését az Európai Közösségek Tanácsa Németország soros elnöksége alatt.

6

Hivatalba lép a Jean Rey vezette új Bizottság.

Szeptember

13

A Bizottság véleményezi az Egyesült Királyság, Dánia, Írország és Norvégia csatlakozási kérelmeit.

November

28

Az intézmények éves együttes ülésük keretében megtárgyalják a Közösségek további fejlesztési lehetőségeit az intézményi egyesülés után.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Kapcsolódó weboldalak
Back to top