an tAontas Eorpach

Stair an Aontais Eorpaigh - 1967

Stair an Aontais Eorpaigh - 1967


1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Feabhra

9

Cinneann Comhairle na nAirí CEE cánacha neamhdhíreacha sa Chomhphobal a chomhchuibhiú, glacadh le prionsabal an chórais cánach breisluacha agus an chéad clár meántéarmach um bheartas eacnamaíoch a fhaomhadh, ar chlár é a leagann amach agus a dhaingníonn spriocanna maidir le beartas eacnamaíoch an Chomhphobail sna blianta ina dhiaidh sin.

Márta

13

Atoghtar an tUasal Alain Poher ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Bealtaine

11

Cuireann an Ríocht Aontaithe iarratas isteach arís chun dul isteach sa Chomhphobal. Ina dhiaidh sin, cuireann Éire, an Danmhairg agus, níos déanaí, an Iorua, iarratas isteach. Fós níl Ginearál de Gaulle sásta glacadh le haontachas na Breataine.

29-30

Reáchtáiltear cruinniú mullaigh sa Róimh, chun comóradh deich mbliana ar shíniú Chonarthaí CEE agus Euratom a cheiliúradh. Léiríonn cinn stáit agus rialtais go bhfuil sé ar intinn acu Conradh a thabhairt i bhfeidhm chun na hinstitiúidí sna trí Chomhphobal a chumasc ó 1 Iúil 1967 ar aghaidh.

Meitheamh

30

Síníonn an Coimisiún an tAcht deireanach de na hidirbheartaíochtaí iltaobhacha den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) (babhta Kennedy).

Iúil

1

Tagann an Conradh Comhcheangail i bhfeidhm, a chruthaíonn nasc idir feidhmeannais na gComhphobal Eorpach (CEGC, CEE, Euratom). Ón am sin ar aghaidh, beidh Coimisiún amháin agus Comhairle amháin ag na Comhphobail Eorpacha. Leanann siad ar aghaidh, áfach, ag gníomhú de réir na rialacha a rialaíonn na Comhphobail ar fad.

3

Reáchtálann Comhairle na gComhphobal Eorpach a céad sheisiún agus an Ghearmáin mar Uachtarán uirthi.

6

Téann an Coimisiún nua i mbun oifige, le Jean Rey ina uachtarán air.

Meán Fómhair

13

Déanann an Coimisiún cinneadh ar na hiarratais ar bhallraíocht CE ón Ríocht Aontaithe, ón Danmhairg, ó Éirinn agus ón Iorua.

Samhain

28

Reáchtálann na hinstitiúidí a gcomhchruinniú bliantúil agus pléann siad forbairt na gComhphobal sa todhchaí tar éis do chumasc na n-institiúidí.

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969
Féach freisin: 
Back to top